Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjän ja yhteyshenkilön tiedot
Rekisterin nimi: Smart Tampere Ekosysteemiohjelman asiakasrekisteri
Rekisterinpitäjä: Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Business Tampere Oy, (y-tunnus 2252888-5), Kelloportinkatu 1 B, 33100 Tampere, www.businesstampere.com
Tietosuojavastaava:
Merja Maijala
Projektipäällikkö
Business Tampere
050 4861 253, merja.maijala@businesstampere.com

2. Miksi keräämme tietoja ja mihin käytämme niitä?
Henkilötietojen antaminen ja käsittely perustuu ohjelman toteuttajien oikeutettuun etuun ja ohjelman toimintaan osallistuvan suostumukseen.

Henkilötietoja käytetään Smart Tampere Ekosysteemiohjelman hallinnointiin ja viestintään, Tampereen kaupungin Smart Tampere -kehitysohjelman asiakassuhteiden hoitamiseen, Smart Tampere uutiskirjeenlähettämiseen, kutsujen kohdentamiseen yksin tai yhteistyössä kumppaneiden kanssa järjestämiin sidosryhmätilaisuuksiin, erilaisiin tapahtumiin ja työpajoihin. Tapahtumien valokuvauksesta tai muusta tallentamisesta ilmoitetaan etukäteen, mikäli kyseessä on ei-julkinen tilaisuus. Tätä materiaalia käytetään Smart Tampere -kehitysohjelman ja yhteistyökumppaneiden markkinoinnin, promootion ja viestinnän tarkoituksiin.

3. Rekisterin sisältämä tieto

Rekisteriin kirjataan organisaation nimi, henkilön nimi ja titteli, sähköpostiosoite, postiosoite, maa sekä puhelinnumero. Tapahtumiin, joissa on ruokatarjoilua, kerätään ilmoittautumistiedon yhteydessä lisäksi allergiatiedot, jotka poistetaan rekisteristä ko. tilaisuuden toteutumisen jälkeen.

Tiedot saadaan suoraan yrityksiltä, yhteisöiltä ja yksityisiltä henkilöiltä ohjelman toiminnan kautta mm. yhteistyöhankkeet, tapaamiset, tilaisuudet ja uutiskirjetilaukset. Lisäksi tietolähteinä toimivat julkiset tietolähteet, kuten organisaatioiden omat verkkosivut, sosiaalinen media, LinkedIn ja erilaiset internetin hakupalvelut.

4. Kuka käsittelee tietoja? Siirretäänkö tietoa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?
Henkilötietoja käsittelevät Smart Tampere -kehitysohjelman toteuttajat (Tampereen kaupunki ja Business Tampere), sekä Smart Tampere -kehitysohjelman koordinaatio- ja seurantaryhmä ja sidosryhmät.

Henkilötiedot liittyen tapahtumiin, jotka tuotetaan yhteistyössä esimerkiksi Business Finlandin, eri ministeriöiden tai valtioneuvoston kanssa, luovutetaan kyseisen yhteistyötahon käyttöön. Luovutettavat tiedot määritellään kunkin tapahtuman ilmoittautumisen yhteydessä. Esimerkkinä kyseisistä tapahtumista ovat mm. Ekosysteemifoorumit (Valtioneuvoston kanslia). Henkilötietoja voidaan siirtää myös tapahtumien muille yhteisjärjestäjille, tapahtuman järjestelyiden niin vaatiessa.

Rekisterin henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Suojelemme henkilötietojasi katoamiselta, tuhoutumiselta sekä niiden luvattomalta käytöltä, muuttamiselta tai jakamiselta. Tietojen vastaanottajat vastaavat kukin omalta osaltaan, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

5. Henkilötietojen säilyttämisaika
Henkilötietoja säilytetään Smart Tampere -kehitysohjelman ajan ja arkistoidaan muiden materiaalien ohella arkistointisuunnitelman mukaisesti.

6. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet
• saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä
• saada pääsy tietoihin (oikeus tarkastaa rekisterin sisältämät henkilötiedot)
• oikaista tietoja
• poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi
• rajoittaa tietojen käsittelyä
• siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
• vastustaa tietojen käsittelyä
• olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi ilman lainmukaista perustetta.

Kun haluat käyttää oikeuksiasi rekisteröitynä, sinun tulee lähettää kirjallinen pyyntö tietosuojavastaavalle.

Mikäli koet, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä, sinulla on oikeus valittaa kansalliselle
tietosuojaviranomaiselle (http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html).

7. Rekisterin suojaaminen
Rekisteri on suojattu sekä infrastruktuurin puitteissa, että pääsyoikeuksin.  Ainoastaan tekninen tuki ja rekisterin käyttöön oikeutetut työntekijät pääsevät käsittelemään rekisterin tietoja.