Turvallisuuden innovaatiot syntyvät yhteistyöllä

Turvallisuus on tärkeä osa älykkään kaupungin rakentamista, ja parhaat ratkaisut syntyvät yleensä erilaisten toimijoiden yhteistyöllä. Tampereen seudulla on parhaillaan vireillä muun muassa teollisuuden kyberturvallisuutta ja koronatilanteen vaikutuksia koskevia toimia.

Digitaalisen toimintaympäristön merkitys kasvaa teollisuudessa, ja samalla myös kyberturvallisuudesta tulee entistä tärkeämpää. DIMECC herättelee CyberTre-ohjelmassa Tampereen seudun teollisuusyrityksiä kyberturvallisuuden kehittämiseen. Kehitystyö tehdään 2–5 yrityksen yhteishankkeissa, joihin haetaan rahoitusta lähinnä Business Finlandilta.

– Tuomme yhteen perinteisiä teollisuustoimijoita ja ICT-yrityksiä, joilla on kyberturvallisuuden osaamista ja palvelutarjontaa. Kun tähän lisätään vielä tutkimuslaitokset, syntyvä kokonaisuus on äärimmäisen kiinnostava ja avaa mahdollisuudet innovaatioihin, sanoo CyberTre-hanketta DIMECCissä johtava Antti Karjaluoto.

Moni teollisuusyritys ostaa kyberturvallisuuspalvelut ulkoa, mutta suuntaus on muuttumassa. Karjaluoto korostaa, että kyberturvallisuuden kyvykkyyksiä on tärkeä kehittää yrityksen sisällä. Se antaa mahdollisuuden myös tuotteistaa kyberturvallisuutta osaksi yrityksen omaa palvelutarjontaa.

CyberTre alkoi viime syksynä Smart Tampereen toimeksiannosta ja on edennyt koronatilanteesta huolimatta. Uusia kumppanuuksia on jo syntynyt, ja mukaan mahtuu vielä lisää osallistujia. Karjaluodon mukaan kaikenkokoiset teollisuus- ja ICT-yritykset ovat tervetulleita, mutta erityisesti teollisuuden pk-yritysten toivotaan lähtevän matalalla kynnyksellä mukaan.

– Me autamme hankkeen suunnittelussa ja hakemusten tekemisessä eli hoidamme sen puolen, jonka yritykset usein kokevat byrokraattiseksi ja hankalaksi, Karjaluoto lupaa.

Yritykset puolestaan investoivat hankkeeseen aikaa ja työtä. Niillä pitää olla myös alustava näkemys siitä, mitä ne haluavat kehittää. Yhteishankkeessa samaa teemaa työstävät osapuolet oppivat toisiltaan, mikä usein synnyttää aivan uusia ajatuksia ja kumppanuuksia.

– Alkuvaiheessa ei voi varmaksi tietää, mitä toisesta päästä tulee ulos, mutta mahdollisuus uusiin tuotteisiin ja palveluihin on tällaisessa työskentelyssä korkea, Karjaluoto sanoo.

Valmisteilla on pitkäjänteistä innovaatiotoimintaa: hankkeista tulee kaksivuotisia, mutta niiden aikana tehdään ketteriä kokeiluja, joten ensimmäisiä tuloksia voi syntyä nopeastikin. Hankevalmistelu aktivoidaan elokuussa kesälomien jälkeen, joten uusien toimijoiden yhteydenottoja toivotaan 15. elokuuta mennessä.

— Lisätietoja antaa Antti Karjaluoto, puh. 040 772 5440,  antti.karjaluoto@dimecc.com.

 

Nopeaa reagointia koronatilanteessa

Kasvomaskit ovat hyvä esimerkki Tampereen seudun teollisuuden nopeasta reagoinnista koronavirustilanteessa: kun maskien tarve lähti kasvuun, seudun yritykset ryhtyivät ratkaisemaan tilannetta kukin omia vahvuuksiaan ja verkostojaan hyödyntäen.

Business Tampere on osallistunut yhteiseen ponnistukseen selvittämällä, mitkä Tampereen kaupunkiseudun valmistavan teollisuuden yritykset voisivat soveltua maskien ja suojavaatteiden valmistukseen. Useat yritykset tarttuivatkin asiaan välittömästi, ja kotimainen varustetuotanto on saatu käyntiin eri toimijoiden yhteistyöllä.

Business Tampere pyrkii edistämään seudun yritysten kansainvälistymistä ja vientimahdollisuuksia. Siksi koronaturvallisuuteen liittyvien tuotteiden ja palveluiden tuottajat on listattu seudun terveysteknologian ekosysteemin sivustolle, jota markkinoidaan kansainvälisesti. Jos haluat yrityksesi mukaan listalle, löydät tältä sivustolta myös yhteystiedot.

 

Syksy on suunnitteilla – vaikuta ja verkostoidu!

Turvallisuus on oleellinen osa älykästä kaupunkia ja vaati reagoimista muuttuviin oloihin. Smart Tampere suunnittelee jo syksyä ja ottaa vastaan turvallisuuteen liittyviä ideoita.

Esimerkiksi koronan epäsuorat vaikutukset arjen turvallisuuteen ovat olleet kevään keskusteluissa. Koronan varjolla on yritetty tehdä huijauksia: pyritty vanhusten koteihin muka koronatarkastusta tekemään tai käytetty pandemiaa pelotteena sähköpostihuijausten yrityksissä. Poikkeustilanne on myös saanut muun muassa väärennettyjen suojavarusteiden ja lääkkeiden tarjoajat liikkeelle.

Nämä ilmiöt aiheuttavat uusien turvallisuusratkaisujen tarvetta. Yritykset, joilla on kiinnostusta haasteiden ratkaisemiseen ja sitä myötä syntyviin uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin, voivat olla yhteydessä ohjelmajohtaja Petri Nykäseen (puh. 040 806 2375, petri.nykanen@businesstampere.com).

– Vapaamuotoisesta viestistä olisi hyvä käydä ilmi yrityksen omat kiinnostuksen aiheet ja mahdolliset ehdotukset työstettäviksi eteenpäin. Muun muassa näin saadun palautteen perusteella arvioimme mahdollisuudet syksyn toimenpiteille, toteaa Nykänen.

Kesälomien jälkeen ohjelmassa on Turvallisuustutkimuksen symposium, joka järjestetään 10. syyskuuta 2020. Teemana ovat globaalit häiriöt ja jokapäiväiset arkikokemukset. Lisätietoja ja tarkempi ohjelma tapahtuman sivuilta.

Ajankohtaista tietoa Tampereen seudun turvallisuusekosysteemin ja Pirkanmaan turvallisuusklusterin toiminnasta ja tapahtumista saat liittymällä postituslistalle täällä.

 

 

Jaa uutinen