Uusi Energialaskuri kertoo, missä asuinkerrostalot voisivat leikata energiankulutuksestaan

Laura Vanzo / Visit Tampere

Rakennusten energiankulutus on iso osa kaupunkien hiilijalanjälkeä ja se useimmiten muodostaa myös suurimman osan yksittäisen rakennuksen hiilijalanjäljestä. Tampereellakin suurimmat päästölähteet vuonna 2018 olivat kaukolämmitys ja kuluttajien sähkönkulutus. Asuinrakennusten energiatehokkuustoimet ovat kuitenkin edenneet todella hitaasti, mikä johtuu pääosin siitä, että rakennusten omistajat eivät tiedä, millaisia mahdollisuuksia energiakustannusten pienentämiseen on.

Tavoitteena saattaa energian käytöstä saatava data helposti käytettäväksi

Smart Tampereen AI ja analytiikka -teeman nopeassa kokeilussa etsittiin syksyllä 2020 ratkaisua siihen, kuinka rakennuksista saatavaa dataa voitaisiin esittää ymmärrettävällä tavalla ja yhdistää sitä helppoon ja vaivattomasti käytettävään muotoon. Projektin tavoitteena oli löytää keinoja, joilla voidaan auttaa ja kannustaa asuinrakennusten omistajia energiatehokkuustoimiin. Tarjousten perusteella valitun ehdotuksen teki Sitowise Oy.

Työn tuloksena kehitettiin menetelmä, jolla voidaan arvioida asuinkerrostalojen energiatehokkuutta aluekohtaisesti sekä toimenpiteitä, joilla energiankulutusta voidaan vähentää. Lopputuotoksena syntyi koko Tampereen asuinkerrostalot kattava energiamalli ja selainpohjainen sovellus, joka tuottaa arvioita alueellisesta energiatehokkuudesta ja potentiaalista kunkin alueen energiatehokkuuden parantamiseen.

”Projekti tarjosi Sitowiselle erittäin mielenkiintoisen haasteen, jossa päästiin yhdistämään talon sisäistä kiinteistö-, energia-, paikkatieto- ja data-analytiikkaosaamista. Työ vaati siis monipuolista osaamista sekä tiivistä ja sujuvaa yhteistyötä eri alojen asiantuntijoiden välillä. Tässä onnistuimme mielestämme erityisen hyvin, mikä pohjimmiltaan mahdollistikin energiamallin ja selainpohjaisen sovelluksen yhdistämisen käyttäjäystävälliseksi palveluksi”, kertoo konsultti Pasi Haapakorva Sitowiselta.

Sovellus hyödyntää Tampereen rakennusvalvonnasta saatuja tietoja energiatehokkuusremonteista, rakennuksiin asennetusta uusiutuvan energian tuotannosta ja muista asiaan vaikuttavista tiedoista, kuten rakennusten rakentamisvuodesta.

Tampereen kaupunki tehostaa energianeuvontaansa

Uusi malli tarjoaa hyötyjä useille toimijoille. Se tarjoaa taloyhtiöille tietoa tehokkaimmista energiatehokkuustoimenpiteistä, kaupungille tietoa alueellisista trendeistä ja yrityksille tietoa alueellisesti oleellisimmista toimenpiteistä.

”Nopea kokeilu auttaa kaupunkia suuntaamaan energianeuvontaa niille alueille, joilla potentiaali on suurin. Työ luo myös pohjaa kaupungilla käynnissä olevalle energianeuvonnan kehitystyölle. Toisaalta toiveena on myös, että tämän kokeilun pohjalta paikalliset yritykset alkavat hyödyntää tehokkaammin rakennuksista saatavaa avointa dataa uusien energiatehokkuuteen tähtäävien palveluiden kehittämisessä”, kertoo projektipäällikkö Juho Rinta-Rahko Tampereen kaupungilta.

Tampereen kaupungin tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi on luotu Kestävä Tampere -tiekartta, joka sitouttaa useita kaupungin toimijoita tekemään erilaisia hiilineutraaliuteen tähtääviä toimenpiteitä toiminnassaan.

Tampereen kaupungin Kestävä Tampere -tiekartan yhtenä toimenpiteenä on lisätä kaupunkilaisille suunnattavaa energianeuvontaa ja toisaalta tehostaa avoimen rakennusdatan käyttöä energiatehokkuusyritysten palveluiden kehittämisessä ja markkinoinnissa. Tarkoituksena on tehdä yhteistyötä myös taloyhtiöiden kanssa ja kouluttaa isännöitsijöitä energiatehokkuusasioissa.

Voit tutustua Energialaskuriin täällä: http://ec2-52-211-235-20.eu-west-1.compute.amazonaws.com/tampere_energia/

Jaa uutinen