Valmistavan teollisuuden yhteishankeaihiot

Business Finland lanseerasi maaliskuussa 2020 Sustainable Manufacturing Finland -ohjelman, joka tähtää valmistavan teollisuuden alan yritysten uudistumiseen ja kilpailukyvyn vahvistamiseen kestävällä tavalla. Ohjelmalla tuetaan yritysten liiketoiminnan kehitystä ja viennin kasvua.

SMACC on käynnistämässä valmistavan teollisuuden yrityksille suunnattuja laajoja tutkimusorganisaatioiden ja yritysten yhteishankkeita, joilla luodaan edellytyksiä yritysten kilpailukyvyn vahvistumiselle ja merkittävälle uudelle kansainväliselle liiketoiminnalle.

Hankkeissa tavoitellaan yritysten tuotannollisen kilpailukyvyn parantamista kehittämällä liiketoiminnan arvoketjuja ja valmistusprosesseja hyödyntäen mm. digitalisaatiota ja uusia liiketoimintamalleja. Mukaan halutaan erityisesti valmistavan teollisuuden pk-yrityksiä seuraaviin hankekokonaisuuksiin:

  • Tehokas digitaalinen toimitusverkosto
  • Joustava tuotanto & robotiikka
  • Keraamien 3D-tulostus
  • Suurten muovi- ja biokomposiittituotteiden 3D-tulostus

SMACC:n asiantuntijat avustavat yrityksiä kehitystarpeiden tunnistamisessa ja priorisoinnissa, hakemuksissa tarvittavien kehityssuunnitelmien laatimisessa ja kehityssuunnitelmien toteuttamisessa sekä tarvittaessa rahoitushakemuksen laatimisessa.

Yhteishankeaihiot on esitelty tarkemmin SMACC:n uutiskirjeessä. Aihioista kiinnostuneita yrityksiä pyydetään olemaan yhteydessä suoraan aihealueen yhteyshenkilöön.

 

Kuva: Mirella Mellonmaa

Jaa uutinen