Vauhtia robotiikan hyödyntämiseen pk-yrityksissä

RIMA, DIH², L4MS, TRINITY – ohjelmat lyhenteiden takana tarjoavat pk-yrityksille mahdollisuuksia päästä kiinni robotiikan hyötyihin asiantuntijoiden ja julkisen rahoituksen avulla, mutta ilman raskasta hankebyrokratiaa. Ohjelmissa etsitään EU:n laajuisesti sekä tuotannon tarpeita että ratkaisuja. Avoimet haut ovat käynnissä nyt.

RIMA – Robotics for Inspection and Maintenance

RIMA etsii uusia sovelluksia robotiikan avulla tehtävälle tarkastus- ja huoltotoiminnalle. Avoin haku on suunnattu pk-kokoluokalle ja sitä hiukan isommille yrityksille, joita kiinnostaa toimittaa suurelle yritykselle robotiikkapohjainen huolto- ja tarkastusjärjestelmä.

– Järjestelmän tulisi olla sellainen, jossa robotiikka tuo toimintaan jotain merkittävää etua ja ratkaisee jonkin yleisen ongelman. Esimerkiksi voisi nostaa sähkölinjojen tarkastamisen droonien avulla, mutta mahdollisuuksia on todella paljon, kertoo johtava tutkija Mikko Siuko Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:stä. 

Ratkaisuja etsitään kuudelle alueelle: vesi- ja jätevesi-infra, tiet, rautatiet ja kaupunki-infra, liikenne yleisemmin, ydinvoimateollisuus, öljy ja kaasu, energian tuotanto ja jakelu. Haasteisiin voi tutustua tarkemmin RIMAn verkkosivuilla.

Mukaan hakevalla yrityksellä tulisi olla selkeä idea toteutettavaksi sekä mahdolliset kumppani- ja asiakasyritykset tiedossa. Hakemusten perusteella asiantuntijaraati seuloo EU:n alueelta 25 projektia, joita RIMA lähtee tukemaan.

Tarkoituksena on kehittää ratkaisuja, jotka ovat kaupallistettavissa laajemmin ja joista voi kasvaa tekijälleen uutta liiketoimintaa. RIMA tarjoaa yrityksille tutkimusapua ja voi myös yhdistää pienempiä yrityksiä saman ratkaisun kehittäjiksi, Siuko kertoo.

Rahoitusta myönnetään portaittain sitä mukaan, kun kehitystyö etenee. Teknologian siirtokokeiluissa rahoitus voi nousta 300 000 euroon hanketta kohden. Demonstraatioissa taas osoitetaan kokeiltavan robotiikkajärjestelmän soveltuvuus, ja niissä rahoituksen katto on 100 000 euroa per hanke.

Siuko muistuttaa, että yritysten ei kannata olla liian itsekriittisiä osallistumista harkitessaan, sillä RIMA-ohjelmaan etsitään ennen kaikkea hyviä ideoita ja innokkaita tekijöitä.

Haku on auki 19.12.2019 asti – lisätietoja haun verkkosivuilta ja yhteydenotot mikko.siuko(a)vtt.fi.

DIH² – Accelerating Production

DIH² etsii ennen kaikkea valmistavan teollisuuden pk- ja midcap-yrityksiä ja toisaalta teknologiatoimittajia ja -integraattoreita, joita kiinnostaa tuotannon joustavuuden lisääminen robotiikan avulla. EU tarjoaa hankkeen kautta yrityksille rahoitusta, koulutusta ja IoT-alustan, jotta ne voivat kehittää itselleen joustavampia tuotantojärjestelmiä.

– Joustavien järjestelmien avulla yritykset voivat valmistaa lyhyempiä sarjoja ja yksittäisiä kappaleita tilauspohjaisesti ja parantaa samalla kannattavuuttaan. Näin valmistus voisi siirtyä takaisin Eurooppaan ja lähemmäs asiakkaita, kertoo vanhempi tutkija Harri Kuusela VTT:ltä. 

Hankkeen FIWARE-IoT-alusta auttaa älykkäiden tuotantojärjestelmien rakentamisessa. Alustalle kerätään tuotannon tietoja analyysiä, optimointia ja tuotannon kehittämistä varten – digitalisaation edistämiseksi.

– Pitää muistaa, että digitaalisuus ei ole asia, jonka pitäisi olla huomenna valmis. Ennemminkin tähdätään vuoden 2030 kieppeille, mutta jotta siihen päästään, pitää alkaa tehdä oikeita asioita nyt, Kuusela sanoo.

Ensimmäisen vaiheen avoin haku on auki, ja valmistavan teollisuuden yrityksen kannattaa hakeutua mukaan, kun sillä on tuotannon joustavuuteen liittyvä ongelma ratkaistavaksi. Kokeilemaan voi Kuuselan mukaan lähteä kohtuullisen matalalla kynnyksellä, sillä nyt haetaan nimenomaan haasteita.

Tärkeintä on selittää ongelma mahdollisimman hyvin, ei niinkään miettiä, miten se tarkkaan ottaen ratkaistaan. Parhaat ideat ovat sellaisia, että niihin kehitettävät ratkaisut voivat skaalautua muille alueille, Kuusela toteaa. 

Haasteen esittäjällä saa olla mahdollinen ongelman ratkaisija tiedossaan ja tämä voi hakea mukaan ohjelmaan. Kumppaniyritys voi myös löytyä matkan varrelta, hankkeen 26 alueen verkostosta. 

Toisen vaiheen hakuun valmistaudutaan hankkeen tuella, ja siinä valitaan EU-tasolla 26 tiimiä. Varsinaiseen toteutukseen pääseville tiimeille on luvassa jopa 248 000 euron rahoitus ja ensiluokkaiset teknologiansiirron tukipalvelut.

DIH²:n ensimmäisen vaiheen haku päättyy 31.10.2019 – lisätietoja haun verkkosivuilta ja yhteydenotot harri.kuusela(a)vtt.fi.

L4MS – Smart Logistics for Manufacturing

L4MS vauhdittaa pk-teollisuuden tehtaiden sisälogistiikan automatisointia robotiikan avulla. Esimerkiksi tuotannon nopeus ja joustavuus ovat nostettavissa uudelle tasolle, jos osien kuljetukset tehtaan sisällä automatisoidaan ja otetaan mobiilirobotit käyttöön.

– Sisälogistiikan ratkaisuilla on mahdollista saada aikaan suuria muutoksia ja merkittäviä kustannushyötyjä, kertoo vanhempi tutkija Ali Muhammad VTT:ltä.

Mukaan haetaan valmistavan teollisuuden yrityksiä, jotka tarvitsevat edistyneitä sisälogistiikan ratkaisuja ja ovat valmiita esittelemään hakemuksessa oman tilanteensa ja haasteensa. Toisaalta haetaan tahoja, joilla on tarjota skaalautuvia ratkaisuehdotuksia sisälogistiikan haasteisiin.

Ohjelmaan otetaan  2–3 kumppaniyrityksen tiimejä, ja L4MS auttaa tarvittaessa hakijoita löytämään sopivan yhteistyöryhmän.

– Sekä tarpeita että ratkaisuja on paljon. Aiemmista hakukierroksista olemme oppineet, että on todella hyödyllistä kun saamme yhdistettyä oikeat ihmiset keskenään, Muhammad sanoo.

Ohjelmaan valittavat yritykset saavat asiantuntija-apua niin teknologian kuin liiketoimintamallin kehittämiseen. Kymmenen tiimiä pääsee hiomaan hankkeensa kilpailukuntoon, ja asiantuntijapaneeli valitsee niistä kuusi varsinaiseen ohjelmaan ja 250 000 euron rahoituksen saajiksi. Tässä vaiheessa kehitetään yritykselle uusi sisälogistiikkaratkaisu OPIL-IoT-alustan avulla.

Mukana olevat yritykset saavat kaiken mitä ne tarvitsevat ratkaisun kehittämiseen, muun muassa testausympäristön, koulutusta ja apua rahoitusmahdollisuuksien löytämiseen, Muhammad tiivistää.

Hakuaika päättyy 31.11.2019 – lisätietoja haun verkkosivuilta  ja yhteydenotot ali.muhammad(a)vtt.fi (englanniksi) tai anna.huovinen(a)vtt.fi (suomeksi).

TRINITY – haku aukeaa marraskuussa

Tampereen yliopiston koordinoima TRINITY-hanke esittelee lähes kaksikymmentä kehittynyttä tuotantosovellusta pk-yritysten tarpeisiin. Demonstraatiot hyödyntävät robotiikan, teollisen internetin ja tietoturvan uusimpia teknologioita.

TRINITYn avoin haku alkaa marraskuussa 2019 ja päättyy helmikuussa 2020. Hanke tarjoaa tutkimus- ja kehitysrahoitusta yritysten omiin sovelluskokeiluihin. Lisätietoja hankkeen sivuilta. 

Entä jos ei pääse jatkoon?

Kaikki haut ovat auki EU:n laajuisesti ja hakemuksia kertyy satoja, mutta loppuvaiheissa mukana olevat hankkeet lasketaan kymmenissä. Kaikki kiinnostuneet eivät siis pääse toteuttamaan suunnitelmiaan ohjelmien tuella.

Hakeminen ei silti mene hukkaan. Hakukierroksilla laadukkaiksi todetut ideat ja hankkeet voivat saada kotimaista tai alueellista rahoitusta, haun aikana syntyneet verkostot auttavat yrityksiä eteenpäin robotiikkahankkeissaan ja ylipäänsä jo teeman nostaminen esille kannattaa.

Pelkästään se, että miettii omaa juttuaan ja saa sille ehkä sparraustakin, vie asiaa eteenpäin. Vaikka ei voittaisi, on jo tienannut, Kuusela tiivistää.

Toisaalta hakulomakkeiden täyttäminen ei vielä sido yrityksiä mukaan hankkeeseen, sillä kaikki ohjelmat etenevät vaiheittain ja asiantuntijat auttavat jokaista yritystä hahmottamaan juuri sille sopivan etenemisvaihtoehdon.

Jaa uutinen