Kaupunki kehittää

Osallisuuskokeilut

Paremman kaupungin rakentamiseen tarvitaan kaikkia. Tampereen kaupungilla on jo pitkään osallistettu asukkaita tulevaisuuden suunnitteluun, päätöksentekoon ja toteutukseen useilla tavoilla. Kaupunki haluaa kuitenkin jatkuvasti kokeilla myös uusia keinoja kehittää asukkaiden osallistumisen, vaikuttamisen ja kumppanuuden tapoja.

Kokeiluja

Pormestarin joukkorahoituskokeilu

Tampereen kaupunki on käynnistänyt ensimmäisenä kaupunkina Suomessa joukkorahoituskokeilun, jonka tarkoituksena on tukea asukas- ja yhteisölähtöisten hankkeiden toteutumista joukkorahoituksen avulla. Tampereen pormestari Lauri Lyly  pitää kokeilua tärkeänä uutena avauksena siihen, miten kaupunki voi tukea asukkaiden ja yhteisöjen aktiivisuutta sekä omaehtoista toimintaa.

Kokeiluun liittyviä hankkeita kerättiin maaliskuun alkuun 2019 asti mesenaatti.me-sivustolle. Kaupungin työryhmä arvioi joukkorahoituskokeiluun mukaan hakeneet hankkeet ja valitsi parhaiten kaupungin kriteerit täyttävät kampanjat. Kampanjoihin voi tutustua osoitteessa Mesenaatti.me/pormestarin-joukkorahoituskokeilu.

Kampanjat päättyvät 24.5.2019. Jos kampanja on siihen mennessä saanut taakseen 60 % tavoitellusta rahoituksesta, kaupunki osallistuu rahoitukseen. Kaupunki tukee kriteerit täyttäviä hankkeita 30 – 40 % tai maks. 5 000 euron osuudella kampanjan asetetusta budjetista (kampanjalle asetetusta minimitavoitteesta). Rahallisen tuen lisäksi kaupunki tarjoaa näkyvyyttä kampanjoille Mesenaatti.me/tampere -sivustolla sekä antaa sparrausta joukkorahoituskampanjoiden suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Osallisuuskokeilu

Tampereen kaupunki kokeili digitaalista palautejärjestelmää viidessä erityisluokassa, viidessä päiväkodissa sekä yläkouluissa. Palautejärjestelmän avulla lapset ja nuoret pystyivät nimettömästi kertomaan, millainen fiilis heillä on koulussaan tai päiväkodissaan. Fiilis kirjattiin napauttamalla plus- tai miinusikonia. Tämän jälkeen lapset pystyivät antamaan lisää palautetta joko tekstinä tai puheentunnistuksen avulla.

Taplause oy:n kehittämä palautejärjestelmä hyödynsi kuvakommunikaatiota. Myös pienet lapset ja erityisryhmät kykenivät autetusti antamaan palautetta kuvien avulla. Kuvien avulla kerättiin lasten mielipiteitä esimerkiksi ruokailutilanteisiin ja leikkeihin liittyen. Yläkoululaisilta kysyttiin puolestaan palautetta oppimisympäristöstä, liikkumisesta koulupäivän aikana ja koulutyöhön vaikuttamisesta.

Kokeilun myötä opittiin, että erityisesti pienten lasten kohdalla digitaalisen palautteen antaminen oli oppimiskokemus sinänsä. Lapset harjoittelivat itsearviointia, mielipiteen ilmaisua ja näppäimistön käyttöä. Puheen kirjaaminen tekstiksi koettiin keskeiseksi edellytykseksi, mikäli pieniltä lapsilta kerätään palautetta. Yläkoululaisilta itsenäinen palautteen anto sujui helposti. Digitaalisen järjestelmän ansiosta Tampereen kaupungin kasvatus- ja opetuspalvelut saivat kokonaiskäsityksen eri yläkoulujen oppilaiden mielipiteistä.

Tehdään yhdessä sinulle ja meille kaikille paras Tampere!

– Tampereen kaupungin pormestari Lauri Lyly

Lisätietoja

Outi Lehtinen

Projektipäällikkö

Digitaalinen asiakaspalvelu

Tampereen kaupunki

— 050 538 2267

— outi.k.lehtinen@tampere.fi