Kaupunki kehittää

Työnhakijoiden digipalvelut

Millaisten sähköisten palveluiden avulla työnhakijat löytäisivät helpommin uuden työn, saisivat vertaistukea ja pystyisivät asioimaan helpommin työllisyyspalveluiden OMA-valmentajien kanssa?

Smart Tampere -ohjelma ja Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut etsivät kokeilujen kautta toimivimpia digitaalisia palveluita. Palvelut ovat tarjolla kaikille tamperelaisille työnhakijoille.

Uusia palveluja

Osaamisbotti

Tampereen työllisyyspalveluissa on otettu käyttöön tekoälyyn perustuva Osaamisbotti-chatbot. Osaamisbotti kyselee työnhakijalta tämän osaamisesta ja koostaa keskustelun perusteella osaamiskortin. Chatbot osaa muuttaa kysymyksiään saamiensa vastausten perusteella. Omavalmentajat sekä yrityskoordinaattorit hyödyntävät osaamiskortteja etsiessään työnhakijoille sopivia töitä. Osaamisbotti toimii myös yhteydenpitokanavana omavalmentajien kanssa.

Osaamisbotti on pirkanmaalaisten tuotekehittäjien keksintö, jota keksijät ovat kehittäneet yhteistyössä Smart Tampere ja työllisyyspalvelujen kanssa. Ensin chatbotia käytti reilu 10 asiakasta, sitten kokeilua laajennettin muutamalle sadalle ja syksystä 2018 palvelu on ollut avoin kaikille tamperelaisille työnhakijoille.

Suomen kielen opintoja älypuhelimella

Työllisyyspalveluissa kokeiltiin, voisiko suomen kielen oppimista vauhditaa sovelluksen avulla. Kokeilun aikana maahanmuuttaja-asiakkaille tarjottiin WordDive-sovellusta veloituksetta käyttöön kolmeksi kuukaudeksi. Sovelluksen avulla maahanmuuttajat pystyivät aloittamaan suomen kielen opiskelun jo ennen pääsyä lähiopetukseen. Sovellusta pystyivät hyödyntämään myös ne, ketkä kaipasivat lisäharjoitusta suomenkielisten sanojen omaksumiseen. Kokeilusta saatiin hyviä tuloksia, joten sitä päätettiin jatkaa työllisyyspalveluissa.

Sähköinen ajanvaraus

Työllisyyspalveluissa tullaan kokeilemaan vuonna 2019 sähköistä alustaa, josta työnhakija voi sekä etsiä itseään kiinnostavia työllistymistä edistäviä tapahtumia että varata ajan OMA-valmentajalle.

Tiesitkö?

Maksutonta palvelua kaikille työnhakijoille

Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut palvelevat kaikkia tamperelaisia työnhakijoita riippumatta siitä, millaiseen työttömyysetuuteen työnhakija on oikeutettu. Työllisyyspalvelut ovat maksuttomia. Työnhakijat saavat kattavien digitaalisten palveluiden lisäksi henkilökohtaista neuvontaa OMA-valmentajaltaan. Tampereella kehitetty palvelumalli toimii: työttömyys kaupungissa on vähentynyt merkittävästi.