Yhteistyössä

Opinnäytetyöt

Opiskelijat halutaan mukaan rakentamaan älykästä kaupunkia. Yksi väylä tähän on yhteistyössä tehdyt opinnäytetyöt. Opinnäytetyöt tarjoavat kaupungilla erinomaisen mahdollisuuden syventää ymmärrystä älykaupunkikehitykselle relevantista teoreettisesti viitekehyksestä. Opiskelijoille yhteistyö puolestaan avaa mahdollisuuden tehdä tutkimusta ajankohtaisesta ja aidosti tarpeellisesta aiheesta.

Yhteistyötä voidaan tehdä eri tasoilla – kandeja, oppareita, graduja, diplomitöitä  tai väitöskirjoja. Yhteistyön syvyys voi vaihdella kevyestä sparrauksesta tiiviimpään yhteisprojektiin. Mikäli haluat tutkia älykaupunkiin liittyviä asioita, ota rohkeasti yhteyttä niin jutellaan!

Opinnäytetyöt

Dronet Hiedanrannassa

Opinnäytetyössä laadittiin Hiedanrannasta kuva, jossa on hahmoteltuina potentiaaliset lentoreitit ja alueet, joilla droneilla saa lentää. Työssä on selvitetty dronejen lento- ja kieltoalueita Suomen lainsäädännön ja Trafin määräyksien avulla. Lisäksi työssä on esitelty hyviä käytäntöjä ja ohjeita maailmalta.

Lentokonetekniikka, Tampereen ammattikorkeakoulu

Aurinkosähköjärjestelmän mitoitus

Diplomityössä mitoitettiin akullinen aurinkosähköjärjestelmä kerrostaloja ja vapaa-aikakeskuksen sisältävälle korttelialueelle. Tavoitteena oli nostaa korttelin energiaomavaraisuutta, luoda turvaa nousevalle sähkön hinnalle, muuttuville tehotariffeille sekä kiristyville energiatehokkuusmääräyksille ja samalla mitoittaa järjestelmä taloudellisesti kannattavaksi.

Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta, Tampereen yliopisto

Chat-palvelun kehittäminen

Opinnäytetyössä kartoitettiin henkilöstön valmiuksia terveyspalveluiden neuvonnan chat-palvelun käyttöönottoon sekä analysoitiin millaisiin kysymyksiin asiakkaat hakevat vastausta. Tutkimuksen mukaan ihmiset kysyivät eniten terveyteen ja ajanvaraukseen liittyviä asioita. Chat-palvelu vaatii vielä kehittämistä ja henkilökunnan kouluttamista. Osana opinnäytetyötä tehdyn toimintamallin odotetaan antavan työkalut, joilla palvelu saadaan toimivaksi ja pysyväksi osaksi terveydenhuollon sähköisiä palveluita.

Hyvinvointiteknologia, Tampereen ammattikorkeakoulu

Lähituotetun aurinkoenergian hyötykäyttö

Työssä selvitettiin, millainen voisi olla tulevaisuuden kuluttajalähtöinen älykäs energiayhteisö ja miten sen toiminta mahdollistetaan. Työssä tutkittiin kustannustehokkaan ja älykkään energiayhteisön konseptia voimassa olevan lainsäädännön keinoin. Työn tarkoituksena oli myös tutkia kuinka lainsäädäntöä tulisi kehittää, jotta lähituotetun aurinkosähköenergian hyötykäyttö olisi kuluttajaystävällisempää.

Lisätietoja työstä ja sen tuloksista Satu Vasaramäeltä.

Talotekniikka, Tampereen ammattikorkeakoulu

Arvonluonti ekosysteemissä

Työssä tutkittiin niitä arvonluonnin keinoja, joita Tampereen kaupunki voi soveltaa parantaakseen toiminnan laatua ja houkuttelevuutta Smart Tampere ekosysteemissä. Tutkimuksen johtopäätöksenä oli että kaupunki luo arvoa parhaiten johtamalla esimerkillään ja toimimalla mielipidevaikuttajana. Lisäksi kaupunki luo arvoa yrityksille keskittymällä mm. kaupungin vetovoiman kehittämiseen ja infrastruktuurin rakentamiseen.

Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, Vaasan yliopisto