Kaupunki kehittää

Tutkimusyhteistyö

Tampereella on vahvaa tutkimusosaamista. Tampereen yliopisto on yksi Suomen monialaisimmista yliopistoista, ja alueella toimii myös muita tutkimuslaitoksia. Smart Tampere -ohjelma haluaa hyödyntää uusinta tietoa kaupungin kehittämiseksi. Teemme tutkimusyhteistyötä tilaamalla tutkimuksia sekä tarjoamalla kaupungin palveluita aidoksi tutkimusympäristöksi.

Esimerkkejä

Sosiaalisen robotiikan tutkimus

Tampereen yliopisto teki kenttätutkimuksen palvelurobotti Pepperin käytöstä Tampereen kaupungin palvelupiste Frenckellissä kesällä ja syksyllä 2018. Tutkimuksessa tarkasteltiin ihmisen ja robotin välistä vuorovaikutusta sekä asiakkaiden käyttäjäkokemuksia asioinnista robotin kanssa.

Asiakas pystyi vuorovaikuttamaan robotin kanssa sekä painamalla rintakehään liitetystä kosketusnäytöstä että puhumalla. Robotti tarjosi tietoa palvelupiste Frenckellin eri toimijoista sekä Tampereen tapahtumista ja palveluliikenteestä. Lisäksi asiakkaat pystyivät piristämään asiointiaan pelaamalla robotin kanssa valokuvavisaa, jossa arvuuteltiin paikallisia nähtävyyksiä.

Tutkimustulosten mukaan asiakkaiden kokemukset olivat pääosin myönteisiä. Suurin osa asiakkaista ei kuitenkaan hakeutunut vuorovaikutukseen Pepperin kanssa. Tutkijat Kirsikka Kaipainen, Aino Ahtinen ja Aleksi Hiltunen arvioivat, että sosiaalisella robotiikalla on potentiaalia asiakkaiden viihdyttämisessä odotustilanteessa. Se sai aikaan myös positiivista vuorovaikutusta asiakkaiden kesken.

Opetusrobotin pilottitutkimus

Tampereen yliopisto on tehnyt kenttätutkimusta Eliaksen käytöstä kielenopetuksen tukena Tammelan koululla. Tutkimuksen kohteena ovat oppilaiden lisäksi myös vanhemmat ja opettajat.  Tutkijat ovat kiinnostuneita käyttäjien odotuksista ja kokemuksista sekä ihmisen ja robotin välisestä vuorovaikutuksesta. Tutkimuksessa selvitetään, kuinka robotti sopii kieltenopetukseen peruskoulussa.

Tutkimustulokset valmistuvat kevään 2019 aikana. Tutkija Aino Ahtinen arvioi alustavasti, että Elias-robotti tuo paljon lisäarvoa kielten opetukseen. Elias on taitava palkitsemaan lapsia oppimisesta ja yrittämisestä. Robotti herättää lapsissa positiivisia tunteita ja lapset kohtelevat Eliasta hellästi. Alkuvaiheessa pelkkä robotti ja vuorovaikutus sen kanssa on lapsille hyvin voimakas motivaatiotekijä. Pitkäkestoisessa käytössä korostuu enemmän se, miten opettaja hyödyntää robotin opetussisältöjä kokonaisvaltaisesti. Robotti tuo loputtomasti mahdollisuuksia erilaisiin projekteihin, kuten koodaamiseen, tarinankerrontaan ja multimedian käyttöön. Projektien kehitteleminen Eliaksen ympärille voi olla hyvinkin luovaa toimintaa. Samalla se vaatii perehtymistä robotin toimintaan, mikä saattaa ainakin alkuvaiheessa viedä opettajalta tavallista enemmän työaikaa.

Tehokas ja vaikuttava älykaupunkikehitys nojaa vahvasti ekosysteemeihin ja kaupunkiorganisaation ulkopuolelta saatavaan tietoon. Mitä parempia yhteistyöprosesseja älykaupungilla on tutkimusorganisaatioiden ja uutta teknologiaa kehittävien yritysten kanssa, sitä paremmat mahdollisuudet kaupungilla on uudistua.

– Tampereen kaupungin tietohallintojohtaja Jarkko Oksala

Lisätietoja

Mia Vaelma

Ohjelmapäällikkö

Tampereen Digiohjelma

Tampere kaupunki

— +35840 800 4634