Kaupunki kehittää

Kiinteistödatan hyödyntäminen

Kiinteistödatan avulla asumisesta aiheutuvia päästöjä on mahdollista pienentää. Sitä hyödyntämällä voidaan esimerkiksi säätää sähkön ja lämmön kulutusta sekä valaistusta optimaalisemmaksi, jolloin energiaa säästyy. 6Aika-hankkeen Energiaviisaat kaupungit (EKAT) kehittää uusia ratkaisuja kiinteistödatan hyödyntämiseen.

Osakokonaisuudet

Rakennuksista kerättävän datan määrittely

Kaupunkien palvelukiinteistöistä on valittu useamman kymmentä kohdetta pilottirakennuksiksi, joista integroidaan energia-, olosuhde- ja käyttäjädata yhteiselle alustalle. Tämä mahdollistaa rakennuksen käyttöliittymän kehittämisen käyttäjien, huoltohenkilöstön ja päättäjien tarpeisiin. Yritysten ja kuluttajien osallistaminen energiamurroksen tuomien haasteiden ratkaisemiseen on keskeisessä roolissa.

Näkymä varaamo.tampere.fi -palvelusta

Reaaliaikainen energiapalvelualustan määrittely

Reaaliaikaiselle energiapalvelualustalle ollaan kehittämässä konseptia, joka lisää kaupunkien osaamista kysyntäjoustoratkaisujen hyödyntämisessä ja mahdollistaa virtuaalivoimalaitoskokeilut. Alusta mahdollistaa energiajärjestelmien ohjauksen.

Simulointimallin kehittäminen

Simulointimallilla on tarkoitus ratkaista alueellisen ja korttelitason energiatuotannon, kysyntäjouston, kulutuksen ja varastoinnin suunnittelun ja toteutuksen haasteita. Simulointimalli mahdollistaa alueellisen ja älykkäillä ohjausjärjestelmillä muuhun energiaverkkoon liittyvän energiaviisaan alueen ja korttelin suunnittelun. Malli mahdollistaa alueen energiajärjestelmän kehittämisen yhteistyössä uusimpia ratkaisuja toteuttavien yritysten kanssa. Tavoitteena on myös ottaa asukkaat sekä rakennuksien käyttäjät energiajärjestelmän toteutuksen keskiöön. Simulointimallin kehityksessä tutkitaan mahdollisuuksia hyödyntää 6aika-kaupunkien 3D kaupunkimalleja (esim. pelimoottoreihin pohjautuvat 3D-mallit), jolloin energiavirtojen visualisointi esimerkiksi rakennusten käyttäjille ja päättäjille on huomattavasti havainnollisempaa kuin pelkästään laskentapohjaisten mallien varassa.

Tiesitkö?

Joku kiinnostava nosto

Lisätietoja

Tuomas Vanhanen

Projektipäällikkö

Energiaviisaat kaupungit -projekti

Tampereen kaupunki

— 044 486 3818