Kaupunki kehittää

Kaukolämmön kysyntäjousto

Kaukolämmön kysyntäjousto on yksi keino vähentää rakennusten lämmityksestä johtuvia päästöjä. Kysyntäjousto madaltaa kaukolämmön kulutushuippuja ja -tasoa, kun kiinteistön lämmitystä ohjataan älykkäästi perustuen lämpimän käyttöveden kulutukseen ja kiinteistön sisälämpötilaan. Palvelun mahdollistaa taloyhtiöille Sähkölaitos Oy.

Kaukolämmön kulutushuiput ilmenevät aamuisin ja iltaisin, jolloin lämmintä käyttövettä kulutetaan paljon. Palvelu tarkkailee lämpimän käyttöveden kulutusta ja madaltaa kiinteistön lämmitystä kulutushuippujen ajaksi. Kaukolämmön kulutustasoa voidaan madaltaa, kun kiinteistön lämmitystä ohjataan asuinhuoneistojen sisälämpötilojen keskiarvon perusteella. Palvelu tarkkailee sisälämpötilojen keskiarvoa pitäen sen halutulla tasolla ja sallitun vaihteluvälin puitteissa.

 

Osakokonaisuudet

Varaamo

Kokeilemme Varaamo-palvelua, jonka avulla voi helposti selata ja varata tiloja Tampereen kaupunkiseudun kunnista.  Palvelu on vielä pilottivaiheessa ja siihen tullaan lisäämään enemmän varattavia tiloja tulevaisuudessa. Tampereen kaupunkiseudun kunnat kehittävät Varaamoa yhteistyössä Helsingin ja Lappeenrannan kanssa.

Näkymä varaamo.tampere.fi -palvelusta

Digitaalinen avain

Testaamme digitaalisia avaimia, jotka toimivat älypuhelimen BT/NFC-tunnisteen avulla. Tavoitteenamme on, että tulevaisuudessa Varaamon asiakas voisi päästä varaamiinsa tiloihin  helposti älypuhelimellaan.

Verkkomaksaminen

Tällä hetkellä eri julkisten tilojen varaus- ja maksukäytännöt vaihtelevat. Projektissa selvitetään, kuinka Tampereen kaupunkiseudun Varaamoon voidaan rakentaa yhtenäinen verkkomaksujärjestelmä, joka toimii samalla tavalla eri kunnissa.

Tiesitkö?

Otsikko

Joku kiinnostava nosto

Lisätietoja

Juha Suvanto

Projektipäällikkö

Kaupunkitilat 24/7 käyttöön

Tampereen kaupunki

— 040 868 7272