Videoanalytiikan mahdollisuudet ja rajoitukset puhuttivat Smart City Mindtrekissa

Teknologia ja innovaatiot luovat uusia mahdollisuuksia turvallisuuden kehittämiseen. Erityisesti videoanalytiikan potentiaalia ja rajoituksia tarkasteltiin osana Smart City Mindtrek 2020 -tapahtuman turvallisuusteemaa. Kokonaisuus toimi samalla Tampereen kaupunki- ja tapahtumaturvallisuutta kehittävän SURE-hankkeen kickoffina.

Tampereelta löytyy erinomaista osaamista uusien turvallisuusratkaisujen kehittämiseen. Tammikuussa järjestetyssä Smart City Mindtrek 2020 -tapahtumassa tamperelaiset toimijat esittelivät kansainväliselle yleisölle aiheeseen liittyviä näkökulmia. Puheenvuoroissa syvennyttiin muun muassa kasvojentunnistukseen liittyviin eettisiin kysymyksiin, EU-lainsäädäntöön, ihmissilmän ja kameran eroavaisuuksiin sekä videoanalytiikkaan ja koneoppimiseen potilasturvallisuudessa ja terveydenhuollossa. Esitysten julkiset materiaalit löytyvät tämän jutun lopusta.

Teknologiakehitykseen liittyvien näkökulmien ja tulevaisuuden visioiden lisäksi tapahtumassa tarkasteltiin turvallisuutta myös kaupungin näkökulmasta. Monissa kaupungeissa, kuten myös Tampereella, turvallisuus on nostettu tärkeäksi osaksi kaupunkistrategiaa.

Tapahtumat ovat Tampereen elinvoimaisuudelle tärkeitä. Kaupunki kehittää tapahtuma-alueita huomioiden niin kävijät, asukkaat kuin tapahtumajärjestäjät. Turvallisuus on luonteva osa tätä palvelua ja hyödynnämme siinä älykkään kaupungin turvallisuusteknologiaa mahdollisuuksien mukaisesti, kertoo projektipäällikkö Markus Joonas Tampereen kaupungilta.

Kaupunki voi toimia yrityksille alustana uusien älykkäiden ratkaisujen kehittämiseksi. Tästä konkreettinen esimerkki on Smart City Mindtrek 2020 -tapahtumassa startannut usean toimijan yhteishanke SURE.

SURE-hankkeessa tavoitteenamme on löytää ratkaisuja erityisesti älykkään turvallisuuden haasteisiin kaupunkiympäristössä, kertoo Senior Consultant Sari Mäenpää Insta Group Oy:sta.

Kokonaisbudjetiltaan 4M€ hankkeessa tullaan simuloimaan ihmismassojen käyttäytymistä, yleisten tilojen toimivuutta ja mm. valaistuksen vaikutusta ihmisten käyttäytymiseen tapahtuma- ja poikkeustilanteissa. Videoanalytiikkaa hyödynnetään projektissa esimerkiksi ihmismassojen liikkumisen havainnoimisessa. Kevään 2020 aikana testataan erityisesti tapahtumakävijöiden palvelupolkua ja rakennetaan sitä yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan näihin liittyviin työpajoihin, otathan yhteyttä Anniina Auteroon.

 

Lisätietoja

Anniina Autero
Projektipäällikkö, Tampereen kaupunki
anniina.autero@tampere.fi
puh. 044 4314 194

Kuva: Mirella Mellonmaa

 

Smart City Mindtrek 2020 Safety and Security teeman julkiset esitysmateriaalit:

Jaa uutinen