Yhdessä kehittäminen ja testaaminen tuottavat parempia palveluja

Ketterä kehittäminen ja kokeileminen kytkevät innovaatiot todellisiin tarpeisiin, mutta aivan yhtä tärkeää on viedä kokeilujen jälkeen tuotteet ja palvelut käyttöön. Älykkäät kaupungit ovat yrityksille keskeisiä kumppaneita molemmissa vaiheissa. Tampereella on kehitetty esimerkiksi Telian väkijoukkojen liikkumisen analytiikkaan perustuvaa Crowd Insights -menetelmää.

Tieto ihmisjoukkojen liikkeistä on hyödyllistä materiaalia muun muassa kaupunkisuunnittelijoille ja julkisen liikenteen suunnittelijoille sekä matkailun ja tapahtumatoiminnan kehittäjille. Matkapuhelinverkot taas ovat yksi tämän tiedon kattavista lähteistä.

Niinpä Telia nosti älykkäät kaupungit huomion kohteeksi, kun se päätti vuonna 2016 lähteä kehittämään tietovarantojensa hyödyntämistä eteenpäin. Tuotantoympäristö oli rakennettu Ruotsissa ja yksityisyydensuoja datan käsittelyssä varmistettu, seuraavaksi tarvittiin kaupunkien ajatuksia siitä, millaisessa muodossa tieto palvelisi niitä parhaiten.

Suomen kumppaneita etsiessäni rimpauttelin heti alkuvaiheessa Tampereen kaupungille, ja sieltä löytyi nopeasti innostus kahteenkin hankkeeseen, kertoo Telian dataliiketoiminnan myynnistä ja kehittämisestä vastaava Petri Seppänen.

Anonymisoidusta datasta vastauksia kysymyksiin

Telia ja Smart Tampere pilotoivat väkijoukkojen liikkumisen analytiikkaa kesällä 2017, kun brittipoppari Robbie Williams veti kaupungin täyteen konserttivieraita. Telian matkapuhelinverkon anonymisoidun datan perusteella saatiin vastauksia tapahtumanjärjestäjiä ja kaupunkia kiinnostaviin kysymyksiin.

– Kaupungeilla on suuri intressi saada tietää, mistä ja milloin suurten tapahtumien ihmismassat tulevat, missä ne liikkuvat ja viettävät aikaansa. Data on käsitelty niin, että yksittäisten ihmisten tai ryhmien tunnistaminen on mahdotonta, Seppänen kertoo.

Jalostetun tiedon perusteella on mahdollista toisaalta suunnitella sujuvia palveluja ja liikennejärjestelyjä, toisaalta hahmottaa tapahtuman taloudellista vaikuttavuutta kaupungissa. Toisena hankkeena Tampereella tarkasteltiin matkapuhelinverkon tietojen hyödyntämistä joukkoliikenteen suunnittelussa. Siinäkin tieto väkijoukkojen liikkeistä on keskeinen lähtökohta, jotta saadaan esimerkiksi bussireitit vastaamaan käyttäjien todellisia tarpeita.

Liikkeellelähtö oli hieno, ja nykyään Telian väkijoukkojen liikkumisen analytiikkaa hyödynnetään Pohjoismaissa ja käynnistetään Baltiassa. Esimerkiksi Helsingin seudun liikenne (HSL) käyttää liikenneverkon kehittämisessä hyväkseen päivittyvää tietoa liikkumisesta. Kaupan alalla kauppakeskukset ovat isoja asiakkaita, joita tieto ihmisvirroista kiinnostaa, Seppänen kertoo.

Yhteiskehittämällä mittarit kohdilleen

Julkisen puolen kanssa tehtävät kokeilut on Seppäsen mukaan Telialle monella tapaa arvokkaita. Yhteiskehittäminen auttaa yritystä ymmärtämään asiakkaidensa toimintaa ja tarpeita syvällisemmin.

Kokeiluja ja prosessien ymmärrystä tarvitaan, jotta tiedosta on mahdollista jalostaa relevantteja näkymiä ja uusia ratkaisuja tukemaan suunnittelua ja päätöksentekoa kaupungeissa. Siinä työssä Tampereen kaupungin kaltaiset kumppanit ovat kullanarvoisia, Seppänen sanoo.

Telia työstää asiakkailleen jatkuvana palveluna käytettäviä verkkopohjaisia työkaluja. Uutta sillä saralla on muun muassa Crowd Insights -menetelmään perustuva Keskustan Elävyysindeksi -palvelu. Sen pilottikäyttäjäksi Tampere lähti ensimmäisten joukossa, sillä Pohjoismaiden vetovoimaisimmaksi elämyskaupungiksi tähtäävä Tampere tarvitsee faktatietoa toimintansa ja palvelujensa kehittämiseen.

– Pilotin aikana otettiin käyttöön uusi Ratinan kauppakeskus, ja näimme palvelusta miten se vaikutti kaupunkilaisten liikkumiseen keskustassa. Muutoksen seuranta, mittauksen jatkuvuus ja reaaliaikaisuus ovatkin tämäntyyppisen työkalun käyttökelpoisinta antia kaupungin kannalta, sanoo projektipäällikkö Markus Joonas Tampereen kaupungilta.

Dataa tiedolla johtamisen pohjaksi

Näyttävät demot nousevat helpommin otsikoihin, mutta niissä kehitettävien palvelujen todellinen vaikuttavuus saattaa jäädä katveeseen. Seppänen muistuttaa, että juuri vaikuttavuus on sitä, mitä yhteiskehittämisellä ja pilotoinnilla pohjimmiltaan tavoitellaan.

Miten Telian Crowd Insights -menetelmän tyyppiset työkalut sitten voisivat muuttaa maailmaa? Seppäsen mukaan isoin mullistus tulee olemaan kaupunkisuunnittelussa ja -kehittämisessä se, että käytettävissä on koko ajan tuoretta tietoa. Jos tänään avataan uusi bussireitti, suunnittelijoilla ja päättäjillä on pian käytettävissään ajankohtaiset tiedot sen vaikutuksista ihmisten liikkumiseen.

Matkapuhelinverkosta saatavaan dataan perustuva tieto antaa äänen myös sille enemmistölle, joka ei äänekkäästi kommentoi tehtyjä ratkaisuja. Palvelu kertoo faktapohjaisesti, miten kulkeminen sujuu, Seppänen sanoo.

– Tampereen kaupungin tavoitteena on tuottaa entistä parempaa dataa tiedolla johtamisen ja päätöksenteon tueksi. Kun kehitys saadaan näkyville selkeinä lukuina, pystymme myös arvioimaan päätösten vaikutuksia tarkemmin ja viestimään niistä helpommin, Joonas toteaa.

Tampereen kaupunki on toteuttanut liikkumisdataan liittyviä kokeiluja myös muiden toimijoiden, esimerkiksi Hypercellin kanssa. Testaamalla erilaisia ratkaisuja tunnistetaan niiden hyödyt ja haasteet, ja saadaan konkreettista tietoa siitä, mikä on missäkin tapauksessa soveltuvin työkalu.

 

Kuva: Laura Vanzo

Jaa uutinen