Yhteishankkeet ja menestystarinoiden jakaminen kiinnostavat turvallisuustoimijoita

Business Tampere ja WitMill Oy toteuttivat syys-lokakuussa syventävän turvallisuusekosysteemiselvityksen, johon vastasi 116 organisaatiota. Selvityksen tavoitteena oli tuottaa tietoa toimijoiden arvoketjuista, palveluista ja menestystarinoista toimenpiteiden suunnittelun tueksi. Tulokset julkaistiin 26.11. Pirkanmaan turvallisuusklusterin aamukahvitilaisuudessa Tampereen yliopistolla.

Selvityksessä kysyttiin Tampereen seudulla toimivien organisaatioiden kiinnostusta osallistua seudun markkinointiin omilla menestystarinoillaan. Oli hienoa nähdä, että lähes puolet kaikista vastaajista oli kiinnostuneita nostamaan yrityksensä menestystarinan näkyväksi. Loppuvuoden aikana tullaankin valmistelemaan artikkelit neljän toimijan tarinoista. Lisää vastaavanlaisia artikkeleja on suunnitteilla myös ensi vuodelle. Seudun osaamisen viestintä toteuttaa marraskuussa julkistettua Tampereen kaupunkiseudun elinkeinostrategiaa.

Menestystarinoiden lisäksi selvityksessä kartoitettiin toimijoiden kiinnostusta yhteisprojekteihin. Noin kolmasosalla vastaajista oli suunnitteilla turvallisuuteen liittyviä projekteja. Tulosten valossa valtaosa (86 %) vastaajista oli myös kiinnostunut yhteisten ratkaisujen kehittämisestä yhdessä kaupunkiseudun muiden toimijoiden kanssa. Tähän liittyen Business Tampereella ja DIMECC:llä on parhaillaan jo menossa teollisuuden ja kyberturvallisuuden yhteishankkeiden aktivointi.

Selvityksen tulokset tullaan analysoimaan vielä tarkemmin ja linjaamaan, mitä muita yhteisten ratkaisujen kehittämisen toimenpiteitä voidaan tulevan vuoden aikana käynnistää, kertoo Petri Nykänen Business Tampereelta.

Selvitykseen osallistuneet toimijat edustivat monipuolisesti turvallisuuden eri sektoreita. Merkittävimpinä näistä nousivat kyber- ja tietoturvallisuus (27 %), yhteiskunnan turvallisuus (16 %) ja teollisuuden turvallisuus (11 %). Saatu palaute siitä, minkä tyyppisiä palveluita Business Tampereelta tai Pirkanmaan turvallisuusklusterilta odotetaan, auttaa suunnittelemaan ekosysteemille tarjottavia palveluita asiakaslähtöisesti. Toivotuissa palveluissa korostuivat verkostoitumistapahtumat (77 %), turvallisuusteemaan liittyvät koulutukset ja valmennukset (45 %) sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprojektien valmistelun tukipalvelut (34 %).

Kokonaisturvallisuuden viitekehystä ja sen ympärille jäsennettyjä toimijoita päivitettiin selvitysten tulosten perusteella. Tunnistettuja toimijoita on ekosysteemissä nyt noin 250. Näistä 150 on ollut tämän vuoden aikana toimenpiteiden piirissä. Jos et ole vielä mukana tässä joukossa, ota yhteyttä.

Selvityksen julkiset tulokset ladattavissa kokonaisuudessaan täältä: https://www.lyyti.in/Turvallisuusekosysteemiselvityksen_tulokset_3701

Tampereen seudun turvallisuusekosysteemi on seudulla toimivien turvallisuustoimijoiden muodostama verkosto, jonka tavoitteena on saattaa Tampereen seudun turvallisuusalan yrityksiä yhteen, auttaa löytämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia, sekä tehdä seudun turvallisuusosaamista tunnetuksi niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Ekosysteemiä kehitetään yhteistyössä Pirkanmaan turvallisuusklusterin kanssa.

 

Lisätietoja

Petri Nykänen
Liiketoiminnan kehitysjohtaja
Turvallisuus, Business Tampere
040 806 2375
petri.nykanen@businesstampere.com

 

Kuva: Laura Vanzo

Jaa uutinen