Yritykset tiiviisti mukana infonäyttöjen kehittämisessä

Tampereen keskusta-alueen opastusta uudistettiin viime keväänä tuomalla katukuvaan kosketusnäytöllisiä infokioskeja. Infonäyttöjen sisältöä ja toiminnallisuutta kehitettiin yhteistyössä Tampereen kaupungin ja eri yritysten kanssa.

Kaupunki toimi kokonaisuudessa eri yritysten välisenä yhteyslinkkinä ja kehitystyön ohjaajana, tuoden esiin kaupungin tarpeet ja tahtotilan opastamisen parantamiseksi. Projekti edisti julkisten toimijoiden ja yritysten välistä vuoropuhelua sekä käynnisti yritysten keskinäistä yhteistyötä. Tapaamisissa yritysten edustajat tutustuivat toistensa ratkaisuihin ja solmivat yhteyksiä.

Yhteistyön seurauksena olemme luoneet arvokkaita kumppanuuksia muiden yritysten kanssa. Konkreettisena hyötynä voimme nähdä yhteistyön tulevissa projektitoteutuksissa sekä niiden suunnittelussa, kertoo toimitusjohtaja Alexander Leppäkoski G-Works Oy:sta.

Viiden eri yrityksen roolit vaihtelivat ja täydensivät projektissa toisiaan. Geniem Oy vastasi infonäyttöjen sisällön määrittelyä koskevien työpajojen toteutuksesta sekä infonäyttöjen sisällön konseptoinnista. Citynomadi Oy puolestaan raitiotyömaiden aiheuttamista kävely- ja pyöräilyreittiöen muutoksista tiedottamisesta infonäyttöjen kautta. Infotriplan vastuulla oli luoda infonäytöille paikkasidonnainen, reaaliaikainen liikenteen tilannekuva. G-Works toteutti infonäyttöjen yhdistelmäsivuston eli infonäyttösovelluksen teknisen toteutuksen. Laitetoimittaja infonäytöissä toimi Clear Channel.

Yritykset mukaan suunnitteluun

Yritysten mukaan olisi tärkeää hyödyntää heidän ammattitaitoaan myös kehittämistyön alkuvaiheessa ottamalla yrityksiä mukaan ideointiin ja kehittämiskokonaisuuden suunnitteluun.

Suunnittelu- ja kick off -vaiheessa olisi hyvä käydä yhteinen keskustelu, jolloin saadaan optimaalinen lopputulos. Muuten ilmeisin tai helpoin ratkaisu saattaa pulpahtaa esille, ja uutuusarvo jää alkuvaiheessa saavuttamatta, sanoo toimitusjohtaja Merja Taipaleenmäki Citynomadi Oy:sta.

Tampereen kaupungin tavoitteena onkin edesauttaa yritysten osallistumista kaupunkikehittämiseen, myös varhaisessa vaiheessa.

On hyvä kuulla yritysten kokemuksia, jotta yhteistyötä voidaan kehittää toimivammaksi, kertoo kehittämisasiantuntija Anni Kurvinen Tampereen kaupungilta.

Kaupungin rooli on hiljalleen muuttumassa palveluiden tilaajasta kohti tasa-arvoisempaa yhteistyökumppania. Kun kaupunkiympäristöä ja palveluita kehitetään yhdessä yritysten kanssa, voidaan uusiin tunnistettuihin kehitystarpeisiin tarttua nopeasti. Yhdessä toimimalla ja samalla myös yhteistyötä kehittämällä voidaan rakentaa kaikkia osapuolia hyödyttäviä, aitoja kumppanuuksia.

Infonäytöt ovat yksi 6Aika: Opastamisen ekosysteemi -hankkeen Tampereen osatoteutuksen pilottikohteista, joka tehtiin yhteistyössä Visit Tampereen kanssa. Mukana infonäyttö-pilotissa olivat Clear Channel Suomi Oy, Citynomadi Oy, Geniem Oy, G-Works Oy ja Infotripla Oy.

Lisätietoja

Anni Joela
Projektipäällikkö, 6Aika: Opastamisen ekosysteemi
Tampereen kaupunki
puh. 040 674 3617
anni.joela@tampere.fi

Lue myös: Tampere haltuun infonäytöillä

Kuva: Mirella Mellonmaa

Jaa uutinen