Kysely Tampereen luonnosta ja luonnon monimuotoisuuden huomioimisesta

Tampereen kaupungin luonnon monimuotoisuusohjelman tavoite on turvata luonnon monimuotoisuus kasvavassa ja tiivistyvässä kaupungissa. Kyselyyn vastaamalla asukkaat voivat vaikuttaa ohjelman toimenpiteisiin.

Tampereen kaupunki valmistelee luonnon monimuotoisuusohjelmaa (LUMO) vuosille 2021–2030. Osana valmistelua toteutetaan asukaskysely Tampereen luonnosta, luonnon monimuotoisuuden huomioimisesta ja LUMO-ohjelman toimenpiteistä.

Kyselyyn voivat osallistua kaikki tamperelaiset ja Tampere-mieliset. Kyselyn tuloksia hyödynnetään ohjelman toimenpiteiden valmistelussa ja seurannassa. Kysely on auki 20.10.–18.11.2020.

Kyselyn tulokset raportoidaan alkuvuodesta 2021. Samalla julkistetaan ohjelman toimenpiteiden luonnos asukkaiden kommentoitavaksi.

Lisätietoa ohjelmasta ja linkki kyselyyn osoitteessa:
https://www.tampere.fi/tampereenlumo

Luonnon monimuotoisuus hupenee vauhdilla

Luonnon monimuotoisuus eli biodiversiteetti on elämän perusedellytys maapallolla. Se tarjoaa ihmisille muun muassa puhtaan ilman, veden ja ravinnon. Luonnon monimuotoisuus on kuitenkin hupenemassa.

Biodiversiteetin häviäminen on ilmastonmuutokseen liittyvä ja vakavuudeltaan vastaava kriisi, jonka tärkeimmät syyt ovat elinympäristöjen tuhoutuminen, niiden pirstoutuminen, vieraslajit ja luonnonvarojen liikakäyttö. Ihmisen toiminnan arvioidaan hävittävän lajeja noin satakertaisella nopeudella luontaiseen sukupuuttonopeuteen verrattuna.

LUMO-ohjelma tähtää Tampereen luonnon monimuotoisuuden parantamiseen vuosina 2021–2030. Ohjelman tavoitteet ovat:

  1. Kaupunkiluonto on monimuotoista ja ilmastonmuutokseen sopeutuvaa
  2. Uhanalaiset luontotyypit ja lajit on turvattu
  3. Ekologiset verkostot ovat toimivia ja kattavia
  4. Vesistöjen ja pienvesien tila on hyvä ja niiden eliöstö monimuotoista ja elinvoimaista
  5. Haitallisten vieraslajien torjunta on tehokasta ja toimivaa
  6. Asukkaat ja yhteisöt tuntevat lähiluontonsa arvot ja haluavat toimia niiden hyväksi

Ohjelman tavoitteiden valmistelussa on huomioitu sekä kansalliset ja kansainväliset luonnon monimuotoisuuteen liittyvät sopimukset ja strategiat, kaupungin vaikutusmahdollisuudet että tamperelaisen luonnon erityispiirteet.

Tampereen kaupunginhallitus hyväksyi LUMO-ohjelman tavoitteet kokouksessaan 24.8.2020. Ohjelman toimenpiteet suunnitellaan syksyn 2020 aikana.

Lisätietoa ohjelmasta ja linkki kyselyyn osoitteessa:
https://www.tampere.fi/tampereenlumo

Lisätietoja

Anni Nousiainen
ympäristösuunnittelija
040 139 1753
anni.nousiainen@tampere.fi

Kuva: Laura Vanzo / Visit Tampere

Jaa uutinen