Smart Tampereesta

Mistä on kyse?

Smart Tampere on Tampereen kaupungin strateginen kehitysohjelma vuosille 2017–2021. Ohjelma rakentaa kestävää ja älykästä Tampereen seutua, jossa asuminen, eläminen ja liikkuminen ovat hiilineutraalia ja jossa palvelut toimivat digitaalisesti, sujuvasti ja käyttäjälähtöisesti.

Samalla vahvistamme Tamperetta kansainvälisesti tunnettuna osaamiskeskittymänä, joka on houkutteleva paikka osaajille, opiskelijoille, yrityksille ja uusille liiketoiminnoille.

Smart Tampere

Ohjelma koostuu kolmesta osakokonaisuudesta, joiden toteutuksesta vastaavat Tampereen kaupunki sekä Tampereen seudun kehitys- ja elinkeinoyhtiö Business Tampere.

Ohjelmaa tehdään laajassa yhteistyössä yritysten, tutkimuslaitosten, yhdistysten ja kuntalaisten kanssa.

Ohjelman kokonaisuus

Saavutukset

Tampere noussut yhdeksi Suomen merkittävimmistä älykaupungeista

Olemme rakentaneet verkostoa, jossa sekä kaupungin asukkaat, yritykset kuin tutkimuslaitokset ovat päässeet kokeilemaan ja kehittämään älykaupungin ratkaisuja. Yhteisiä kokeiluja on tähän mennessä toteutettu 26, joista 11 on integroitu myös pysyvämmäksi osaksi kaupungin toimintaa.

Kokeilujen lisäksi olemme avanneet kaupunkiympäristöä eri toimijoiden hyödynnettäväksi testialustaksi. Lisäksi järjestämissämme tapahtumissa sadat osallistujat ovat kuulleet uusimmista teknologioista, verkostoituneet ja tuoneet ideoitaan esiin.

Verkostot

Mukana kansallisissa ja kansainvälisissä älykaupunkiverkostoissa

Tampere toimii useissa verkostoissa, joissa jaetaan parhaita käytäntöjä ja oppeja älykaupunkien kehittämisestä. Kaupunkien välisen yhteistyön ansiosta toimivimmat ratkaisut voivat skaalautua kansainvälisesti. Toisaalta edelläkävijöiksi tunnistetut kaupungit, kuten Tampere, houkuttelevat alueelle uusia investointeja ja osaajia.

Brändi

Älykästä Tamperetta tehdään yhdessä

Kansainvälisesti tunnettua Smart Tampere -brändiä voi käyttää mikä tahansa Tampereen alueen toimija, joka valmistaa, kehittää tai tutkii älykkäitä ja kestäviä ratkaisuja. Ratkaisut voivat liittyä esimerkiksi teknologiaan, digitalisaatioon tai ekologisesti kestäviin toimintatapoihin.

Nostamme esiin älykkäitä ratkaisuja Smart Tampereen sosiaalisen median kanavissa aihetunnisteella #SmartTampere. Voimme myös julkaista Tampereen alueen älykkäistä ratkaisuista kertovia uutisia sivuillamme. Voit olla yhteydessä uutisaiheestasi Carita Isomäkeen (carita.isomaki@businesstampere.com). Seudun älykkäät toimijat voivat hyödyntää myös Smart Tampere Ecosystem -logoa sekä Tampere.Finland -tunnusta.