Smart Tampereesta

Mistä on kyse?

Smart Tampere oli Tampereen kaupungin strateginen kehitysohjelma vuosille 2017–2021. Ohjelman tavoitteena oli rakentaa kestävää ja älykästä Tampereen seutua, jossa asuminen, eläminen ja liikkuminen ovat hiilineutraalia ja jossa palvelut toimivat digitaalisesti, sujuvasti ja käyttäjälähtöisesti.

Samalla vahvistimme Tamperetta kansainvälisesti tunnettuna osaamiskeskittymänä, joka on houkutteleva paikka osaajille, opiskelijoille, yrityksille ja uusille liiketoiminnoille.

Smart Tampere

Smart Tampere -ohjelma koostui kolmesta osakokonaisuudesta, joiden toteutuksesta vastasivat Tampereen kaupunki sekä Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Business Tampere.

Ohjelmaa tehtiin laajassa yhteistyössä yritysten, tutkimuslaitosten, yhdistysten ja kuntalaisten kanssa.

Ohjelman kokonaisuus

Saavutukset

Tampere noussut yhdeksi Suomen merkittävimmistä älykaupungeista

Olemme rakentaneet verkostoa, jossa sekä kaupungin asukkaat, yritykset kuin tutkimuslaitokset ovat päässeet kokeilemaan ja kehittämään älykaupungin ratkaisuja. Yhteisiä kokeiluja on tähän mennessä toteutettu yli 200.

Kokeilujen lisäksi olemme avanneet kaupunkiympäristöä eri toimijoiden hyödynnettäväksi testialustaksi. Lisäksi järjestämissämme tapahtumissa sadat osallistujat ovat kuulleet uusimmista teknologioista, verkostoituneet ja tuoneet ideoitaan esiin.

Verkostot

Mukana kansallisissa ja kansainvälisissä älykaupunkiverkostoissa

Tampere toimii useissa verkostoissa, joissa jaetaan parhaita käytäntöjä ja oppeja älykaupunkien kehittämisestä. Kaupunkien välisen yhteistyön ansiosta toimivimmat ratkaisut voivat skaalautua kansainvälisesti. Toisaalta edelläkävijöiksi tunnistetut kaupungit, kuten Tampere, houkuttelevat alueelle uusia investointeja ja osaajia.