Nopea kokeilu yhdisti Nokevalin ja Tampereen kaupungin asiantuntemuksen hulevesien mittaamisessa

Smart Tampereen nopeat kokeilut auttavat yrityksiä pääsemään kiinni konkreettisiin kysymyksiin tuotekehityksessään. Mittausalan asiantuntija Nokeval on testannut Tampereen kaupungin kanssa hulevesien jatkuvatoimista mittaamista. Kokeilu saadaan päätökseen maaliskuussa 2020.

Hulevesiä ovat kaikki ne taajama-alueiden sade- ja sulamisvedet, jotka eivät imeydy maahan. Niiden määrä lisääntyy siellä, missä ilmastonmuutos kasvattaa sademääriä ja kaupungistuminen laajentaa rakennettua maa-alaa, jossa vesi ei pääse imeytymään.

Hulevedet keräävät mukaansa järviä rehevöittäviä ravinteita sekä epäpuhtauksia tupakantumpeista ja roskista tiesuolaan ja mikromuoveihin, kertoo projektisuunnittelija Salla Leppänen Tampereen kaupungilta.

Jatkuva mittaus auttaisi kohdentamaan resursseja

Aikaisemmin hulevedet on johdettu suoraan sadevesiviemäreihin, ojiin ja niistä järviin; nyt ongelmallisille alueille tehdään käsittelyjärjestelmiä, jotka sekä puhdistavat että viivyttävät hulevesiä. Jälkimmäinen on tarpeen, jotta kovat sateet eivät aiheuttaisi vesistössä tulvia.

Uusille alueille tehdään nykyään hulevesien käsittelyjärjestelmiä osana kaupungin perusinfran rakentamista, mutta vanhemmista alueista suuri osa päästää hulevedet vielä suoraan järviin. Tässä onkin hulevesien jatkuvan mittaamisen tärkeä käyttökohde. Sen avulla saadaan parempi käsitys siitä, minkälaatuista vettä missäkin kulkee ja miten esimerkiksi erilaiset sateet vaikuttavat huleveden laatuun ja määrään.

Reaaliaikaisemman tutkimuksen perusteella pystymme kohdentamaan toimia, rakentamaan käsittelyjärjestelmiä oikeisiin kohtiin ja priorisoimaan alueita, joilla on eniten vaikutusta, Leppänen sanoo.

Suomessa ei vielä ole asetettu huleveden laadulle raja-arvoja, mutta esimerkiksi Ruotsissa on. Leppänen arvioi, että siihen mennään täälläkin. Tällöin luotettavaa reaaliaikaista mittaamista tarvitaan myös osoittamaan yksittäisiä mittauksia tehokkaammin, että vaatimukset täyttyvät.

Käytännön tietoa kaupungin tarpeista

Nokialainen Nokeval on pitkän linjan mittausalan asiantuntija, jolle nopeiden kokeilujen pilottimahdollisuus tuli erinomaisen sopivaan aikaan. Muun muassa rakennusalalla, sisäilmamittauksissa ja teollisuudessa toimiva yritys on tehnyt paljon taustatutkimusta ympäristömittauksesta.

Ympäristöpuoli on yksi mielenkiintoisimmista sektoreista, ja olemme kiinnostuneita kaikesta mitä siellä voi digitalisoida, sanoo Nokevalin myyntipäällikkö Teemu Lehtonen.

Nopea kokeilu lähti liikkeelle yleisemmästä prosessien kustannustehokkaan digitalisoinnin ajatuksesta, mutta tarkentui nopeasti, kun yrityksen ja kaupungin edustajat pääsivät keskustelemaan aiheesta yhdessä. Kaupungin hulevesiasiantuntijoilta yritys sai käytännön tietoa siitä, mikä kaupunkia mittaamisessa kiinnostaa. Näin Nokevalin mittaustekniikan asiantuntijat saivat konkreettisen ongelman ratkaistavakseen.

– Kokeilussa keskityttiin mekaniikkaan ja sopivien anturien valintaan.  Tiedonsiirtoon liittyvät asiat jätettiin taka-alalle, sillä niihin löytyy aina ratkaisu. Lopputuloksena oli meillä erittäin toimiva anturipaketti, jota on testattu ja kehitetty oikeissa olosuhteissa, Lehtonen kertoo.

Kiinnostava ja skaalautuva paketti

Kokeilun anturipaketti mittaa veden virtausnopeutta, pinnankorkeutta, lämpötilaa, pH:ta, johtokykyä ja liuenneita kiintoaineita. Testauspaikoiksi valittiin kolme keskenään erilaista kohdetta, jotka kaikki ovat Tampereen hulevesiverkoston merkittäviä osia. Kaikkien tilaa on seurattu yksittäisillä näytteillä jo pitkään.

– Esimerkiksi Vihioja kerää hulevedet isolta alueelta ja siinä on todettu laadullisia ongelmia, muun muassa korkeita ravinnepitoisuuksia ja paljon hienoainesta, Leppänen kertoo.

Kokeilussa mittaustiedot on lähetetty pilvipalveluun ja ne ovat käyttäjien luettavissa vaikkapa puhelinsovelluksen kautta. Kaupungin näkökulmasta paketti on kiinnostava ja herättää ideoita jatkokehitykseen.

Toiveena on esimerkiksi se, että tulevaisuudessa pystyttäisiin kehittämään  kokonaisfosforin ja -typen jatkuva mittaus, sillä ne ovat järvien rehevöitymisen kannalta tärkeimmät tekijät, Leppänen sanoo.

Kun kokeiluun kuuluvat mittaukset on tehty loppuun, Nokeval siirtyy miettimään anturipaketin tuotteistamista ja sen ympärille sopivia liiketoimintamalleja. Lehtosen mukaan hulevesien mittaaminen langattomien anturipakettien avulla on joka tapauksessa osa isompaa kokonaisuutta.

– Kun mukaan tulee vesihuolto, sen parissa toimivia yrityksiä ja vesilaitoksia, alamme puhua jo isoista volyymeistä mittaamisessa. Langattomien ratkaisujen ykkösjuttu on tietysti se, että niitä pystyy skaalaamaan vaivattomasti niin isoon kuin pieneen kuntaan, Lehtonen toteaa.

 

Kuva: Nokeval

Jaa uutinen