Nopeat kokeilut – tuumasta toimeen

Tampereen kaupunki haki helmikuussa 2018 yrityksiltä hankeideoita nopeisiin kokeiluihin ja pilotointeihin. Haku toteutettiin 6Aika: Opastamisen ekosysteemi ja 6Aika: City IoT -hankkeiden yhteistyönä.

Hankeideoiden kuvauksien tuli sisältää neljä osiota ns. NABC -mallin mukaisesti:

  1. Minkä ongelman hanke ratkaisee (Need),
  2. kuinka ratkaisu vastaa markkinatarpeeseen (Approach),
  3. hyöty suhteessa kustannuksiin (Benefits), ja
  4. kilpailutilanteen kuvauksen (Competititon),

Valitut yritykset

Haku oli erittäin suosittu ja määräaikaan mennessä saatiin 20 erinomaista ehdotusta. Neuvotteluja jatkettiin 7 ehdotuksen kanssa yhteistyössä Tampereen kaupungin operatiivisten henkilöiden kanssa. Näiden perusteella CityIoT -hankkeessa pilottiin asti etenee 3 ehdotusta seuraavilta tarjoajilta:

  • LoRa-teknologiaan perustuva Tampereen kaupungin ulkokenttien valaistuksen ohjaus ja kenttien olosuhde- ja kunnonvalvonta (Effectio Oy)
  • Innovatiivinen, kamerateknologiaan ja tekoälyyn perustuva, katujen kunnonvalvonta normaaleja liikenteessä liikkuvia ajoneuvoja hyödyntäen (Jalonne Oy)
  • Kamerateknologiaan perustuva joukkoliikenteen asiakasmäärien analysointi ja tietoon perustuva älykäs reitinsuunnittelu (ToshibaTec Nordic Ab)

Opastamisen ekosysteemi -hankkeessa pilotointiin valittiin:

  • AR-teknologiaan perustuva opastus Keskustorin historiallisista rakennuksista sata vuotta sitten 3D-mallien avulla (Arcventure)
  • AR-teknologiaan perustuva pelillinen opastettu kävelykierros Tampereen keskustassa älypuhelinsovellusta hyödyntäen (SimLabIT Oy)
  • TrafficElement – paikkasidonnainen, reaaliaikainen liikenteen tilannekuvaelementti kaupunkitilanäyttöihin (InfoTripla Oy)

Lisäksi Opastamisen ekosysteemi -hankkeessa kokeillaan bluetooth-beaconien avulla tapahtuvaa työmaaopastamista raitiotietyömaan mukanaan tuomista muutoksista ja rakentamisen etenemisestä (Oy Globeon Ltd).

Ratkaisuja pilotoidaan Tampereen kaupunkiympäristössä. Pilotoinnit ostetaan valituilta yrityksiltä palveluna. Jos piloteista saadaan hyviä kokemuksia, Tampereen kaupunki sitoutuu avustamaan yrityksiä tuotteiden kaupallistamisessa. Kehityskohteita voivat olla esimerkiksi IPR-asiat, markkinaselvitykset (esimerkiksi kansainvälisen markkinapotentiaalin tai kilpailijoiden kartoitus), palvelumuotoilu tai rahoituspalvelut (esimerkiksi Tekes/EU -hankevalmistelun tuki).

Nopeat kokeilut -hausta saatujen hyvien kokemusten perusteella uusi haku avataan vielä ennen kesää.

Lisätietoja:

Anni Joela
Projektipäällikkö, Opastamisen ekosysteemi
anni.joela(at)tampere.fi
puh. 040 721 9867

Mika Heikkilä
Projektipäällikkö, City IoT
mika.heikkila(at)tampere.fi
puh. 050 468 8478

 

Jaa uutinen