Nopeiden kokeilujen haku auki – osallistu 15.5. mennessä

Tampereen kaupunki hakee yrityksiltä ideoita nopeisiin kokeiluihin; millaisilla uudenlaisilla, älykkäillä ja digitaalisilla ratkaisuilla voidaan edistää lasten ja nuorten hyvinvointia vaikuttavasti.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen ei ole paikka- tai aikariippuvaista. Tässä ajassa tarvitaan ratkaisuja, jotka ulottuvat perinteisten instituutioiden ulkopuolelle, virtuaalimaailmaan, jossa lapset ja nuoret viettävät aikaa. Erityisesti korona-viruspandemian aikana on otettu käyttöön erilaisia digitaalisia ratkaisuja, joilla teknologian tukemana voimme edistää hyvinvointiamme. Pelaaminen ja muu digitaalinen viihde ovat myös edelleen lasten ja nuorten suosituimpien ajanvietteiden joukossa. Miten hyödynnämme niiden mukanaan tuomia uusia mahdollisuuksia lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisessä?

Tampereen kaupunki pyytääkin nyt yrityksiltä ja yhteisöiltä (vaatimuksena Y-tunnus) hankeideoita nopeisiin kokeiluihin, joissa digitaalisilla älykkäillä ratkaisuilla edistetään lasten ja nuorten hyvinvointia. Tavoitteena on, että ratkaisut palvelisivat erityisesti korona-viruspandemiasta nousseita tarpeita, mutta olisivat vaikuttavia myös poikkeusolojen ulkopuolella tilanteen normalisoiduttua.

Idea tulee jättää 15.5. klo 12 mennessä. Tarkemmat ohjeet idean jättämiseen löytyy täältä, hakuilmoitus on julkaistu lisäksi HILMA:ssa.

Kaupungin, kaupunkilaisten, yritysten ja yhteisöjen yhteen saattaminen on Tampereen strategian ytimessä. Smart Tampere -ohjelmassa yhteiskehittämisen tuloksena on tehty jo yli 50 erilaista ratkaisua. Menetelmät vaihtelevat, mutta yhdistävänä tekijänä voidaan nähdä haasteiden avaaminen yritysten ja yhteisöjen ratkottavaksi, sekä tavoite parempien ratkaisujen luomisesta kaupungin tai kaupunkilaisten tarpeisiin. Ratkaisut ovat olleet muun muassa arkea sujuvoittavia teknologisia ratkaisuja ja palvelukonsepteja.

Lisätietoja

Markku Niemi
Asiakkuusvastaava
Business Tampere
puh nro 050 511 7341
markku.niemi@businesstampere.com

Jaa uutinen