Videotulkkauksesta ollut apua Tampereen terveysasemilla ja päiväkodeissa

Tampereen kaupunki kokeili neljän kuukauden ajan videovälitteistä puhelintulkkausta kahdella terveysasemalla sekä kuudessa päiväkodissa. Kokeilu oli osa Smart Tampere -ohjelmaa. Palvelu edisti yhdenvertaisuutta, joten mobiilitulkkauksen käyttöä jatketaan.

Puhelin, jossa Tùlka-sovellus on auki.
Túlka-sovellusta on käytetty akuuteissa tulkkaustilanteissa, joihin ei ole ollut mahdollista tilata etukäteen tulkkia paikan päälle. Kuva: Tulka oy.

Videotulkkausta on käytetty äkillisiin tulkkaustarpeisiin. Terveysasemien ja päiväkotien henkilökunta on voinut ottaa älypuhelimeen asennetun Túlka-sovelluksen kautta yhteyden tulkkiin, joka on tulkannut keskustelun videovälitteisesti. Esimerkiksi päiväkodeissa tulkkausta on tarvittu, kun lapsi on sairastunut ja tieto sairastumisesta sekä hoito-ohjeet on pitänyt saada vanhemmille, joiden kanssa ei ole yhteistä kieltä. Puhelintulkkauksen on koettu lisäävän tasa-arvoa huoltajien välillä.

– Túlka-puhelin on ollut korvaamaton apu perheille, joissa vanhemmilla ei ole luku- ja kirjoitustaitoa. Vanhemmat ovat olleet todella tyytyväisiä ja helpottuneita, kun tällainen palvelu on ollut käytössä. Henkilökunta on kertonut, että vuorovaikutussuhde vanhempiin on syventynyt. Palvelu on säästänyt huomattavasti aikaa niin huoltajien kuin henkilöstönkin kannalta, palautekyselyyn vastannut kasvattaja kertoo.

Kokeiluun osallistuneissa päiväkodeissa aiotaan jatkaa palvelun käyttöä. Tampereen kaupunki selvittää, onko mobiilitulkkaukselle tarvetta myös joissakin kouluissa.

Palvelu laajenee terveysasemilla

Terveysasemilla palvelua on käytetty silloin, kun asiakas on saapunut sairaanhoitajan vastaanotolle hoidon tarpeen arviointiin ilman etukäteen varattua tulkkia. Aiemmin äkillisistä tilanteista on pyritty selviämään lähiomaisten tulkkauksen avulla.

– Lasta ei saa käyttää tulkkina, kun puhutaan vanhemman sairauksista ja hoito-ohjeista, projektipäällikkö Sanna Ahonen Tampereen kaupungin Smart Tampere -ohjelmasta toteaa.

Palautekyselyn mukaan terveysasemien hoitajat ovat kokeneet palvelun helpottaneen heidän työtänsä. Vastanneiden mukaan myös asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä tulkkausmahdollisuuteen. Kun potilas tulee ymmärretyksi kertoessaan oireistaan ja ymmärtää saamansa hoito-ohjeet, ei sairaanhoitajien tarvitse varata aikaa varmuuden vuoksi lääkärille.

Palvelua tullaan jatkamaan Hervannan ja Tesoman terveysasemilla ja opiskeluterveydenhuollon toimipisteissä. Lisäksi palvelu laajenee Linnainmaan ja Tammelakeskuksen terveysasemille. Palvelu on mahdollista ottaa käyttöön myös muilla terveysasemilla. Palvelu koordinoidaan Pirkanmaan tulkkikeskuksen kautta.

Kokeilu oli osa Tampereen kaupungin Smart Tampere -ohjelmaa ja Pirkanmaan tulkkikeskus oli mukana kokeilussa tarjoamassa asiakkailleen mobiilitulkkauspalvelua. Pirkanmaan tulkkikeskus tuottaa mobiilitulkkauspalvelun yhteistyössä Tulka oy:n kanssa.

Smart Tampere on Tampereen kaupungin kestävää kehitystä ja digitalisaatiota edistävä kärkihanke.

Jaa uutinen