Hankkeet

AREA21

Projektissa kehitetään uusia toimintamalleja asuinrakennusten hiilipäästöjen vähentämiseksi. Kehitystyössä pääpaino on sidosryhmien välisessä yhteistyössä, ja projektia toteutetaankin tiiviissä yhteistyössä viranomaisten, paikallisten yritysten, tutkimuslaitosten ja kiinteistöjen omistajien kanssa.

Tampereella projektia toteuttavat Tampereen kaupunki ja Tampereen ammattikorkeakoulu. Lisäksi hankkeen toiminnassa ovat mukana Tampereen Sähkölaitos Oy ja Pirkan opiskelija-asunnot Oy. Projekti kestää syksyyn 2020 saakka.

 

Osakokonaisuudet

Kerrostalokannan kysyntäjoustopalvelujen käyttöönoton tehostaminen

Projektissa vauhditetaan Tampereen kerrostalokannan siirtymistä kysyntäjoustopalveluiden piiriin. Taloyhtiöille järjestetään tapahtumia, joissa kerrotaan kysyntäjouston tärkeydestä kaukolämpöverkossa ja selvitetään, miten voitaisiin alentaa kynnystä palvelujen käyttöönottamiseksi.

Kiinteistöjen omistajille tarjottavien palvelujen parantaminen

Projektissa tehdään yhteistyötä paikallisten yritysten, tutkimuslaitosten ja viranomaisten kanssa, jotta kiinteistöjen omistajille voitaisiin tarjota parempia energiapalveluita. Yhtenä toiminnan painopisteenä on datan ja keinoälyn hyödyntäminen uusien palveluiden kehittämisessä.

Pitkäjänteisen yhteistyön kehittäminen

Projektissa kehitetään verkosto Tampereella asuinrakennusten energiatehokkuuteen vaikuttavien toimijoiden välille.

Yhteistyö

Kuuden eurooppalaisen kaupungin yhteishanke

AREA21-hanketta toteutetaan Tampereen lisäksi myös Hampurissa (Saksa), Pietarissa (Venäjä), Tartossa (Viro), Kohtla-Järvessa (Viro), Helsingborgissa (Ruotsi) ja Lublinissa (Puola).

Rahoitus