Turvallisuus

Tapahtuma- ja kaupunkiturvallisuushanke SURE

SURE (Smart Urban Security and Event Resilience) tekee Tampereella asuvien ja täällä vierailevien ihmisten arjen turvallisemmaksi kehittämällä ja pilotoimalla tapahtumapainotteiseen kaupunkiympäristöön (Särkänniemen tapahtumaranta, Ratina ja Keskustori) liittyviä älykkään turvallisuuden ratkaisuja, joita toteutetaan simuloinnin kautta todellisiin harjoitustilanteisiin ja investoinneiksi. Tavoitteena on myös parantaa varautumista tapahtumiin liittyviin turvallisuusuhkiin kehittämällä tapahtumatoimijoiden välistä yhteistyötä ja sen välineitä, sekä lisäämällä kaupunkilaisten/käyttäjien osallistumista kaupunkiturvallisuuden ja siihen liittyvien ratkaisujen kehittämiseen. Lisäksi SURE tarjoaa paikallisille asiantuntijaorganisaatioille mahdollisuuksia kehittää ja testata älykkääseen kaupunki- ja tapahtumaturvallisuuteen liittyviä innovaatioita, tuotteita ja palveluita.

Hankkeessa kehitetään innovatiivista ratkaisua, joka on sovellettavissa hankkeen avainkohteissa sekä laajennettavissa koko kaupungin laajuisesti valittuihin kohteisiin (Särkänniemi, Tampere-talo, koulut, Kansi ja Areena) ja vietävissä muualle Eurooppaan vastaaviin kohteisiin. Tarkoituksena on tuottaa innovatiivinen kokonaisratkaisu, jollaista ei ole vielä toteutettu muualla. Palvelumuotoilulla sekä tapahtumakävijöiden ja kaupunkilaisten osallistamisella on iso rooli hankkeessa.

Haasteet joihin haetaan ratkaisua

Miten keskellä monimutkaista kaupunkikeskusta-aluetta ja/tai logistisessa solmukohdassa olevan suurtapahtumaympäristön sekä infran turvallisuussuunnittelu, suunnitelmien päivitys ja tapahtumanaikainen turvallisuus toteutetaan nykypäivän epävarmassa ja nopeasti muuttuvassa turvallisuusympäristössä? ​

Miten säilyttää korkea turvallisuuden taso ja estää ensimmäinen vakava tilanne ilman, että alue on ylivarusteltu tarkastuksilla, aseilla ja esteillä?​

Miten arvioida ja käyttöönottaa laadukkaasti ja tehokkaasti vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa rakenteelliset turvallisuusjärjestelyt ja kohdentaa turvallisuuspalvelut? ​

Miten kansalaiset eri rooleissaan saadaan kytkettyä mukaan kokonaisuuteen, joka tuntuu aina turvalliselta? ​

Miten turvallisuuden näkökulmasta hyödynnetään ja yhteen sovitetaan viimeisimpiä 3D, IoT ja sensoriratkaisuja yhteiseksi suunnittelun ja ennakoinnin sekä tilannejohtamisen (tilannekuva, ennakoiva analytiikka) ja sen ennakkoharjoittelun mahdollistamiseksi?  ​

Palvelulupaus

SURE rakentaa turvallisuuden ja tunnelman saumatonta yhteispeliä kaupunkitapahtumissa.

Tapahtumakävijät ja asukkaat saavat kokea turvaa ja sujuvuutta, koska SURE auttaa viranomaisia ja tapahtumatuottajia suunnittelemaan, ennakoimaan ja testaamaan tapahtuman eri elementtejä sekä toimimaan sujuvasti tapahtuman aikana. Seuranta tapahtuu kaupungissa liikkuvia häiritsemättä sekä kaikkien yksityisyyden suojaa kunnioittaen.

Älykäs arki- ja tapahtumaturvallisuus tehdään yhdessä.

Hankkeen kumppanit
Rahoitus
EAKR lgo
Urban Innovative Actions logo

Anniina Autero

Projektipäällikkö

Smart Urban Security and Event Resilience -hanke

Tampereen kaupunki

— 050 574 7717

— anniina.autero@tampere.fi

Minna Säpyskä-Aalto

Erityisasiantuntija

Smart Urban Security and Event Resilience -hanke

Suomen Itämeri-instituutti

— 050 587 0357

— minna.sapyska@tampere.fi