Kaupunki kehittää

Opetuksen työkalut toisella asteella

Ammattiopistossa ja lukiossa kehitetään digitaalisia oppimisympäristöjä ja muita opiskelua ja opettamista helpottavia ratkaisuja. Verkkokursseille ja sähköisille oppimisympäristöille on aiempaa enemmän tarvetta, sillä oppilaille räätälöidään henkilökohtaisia opintopolkuja ja oppiminen tapahtuu yhä useammin työpaikalla. Oppilaitoksissa kokeillaan kokonaan uusia työkaluja sekä parannetaan jo käytössä olevia välineitä.

Osakokonaisuudet

Joustoa ammattiopintoihin verkkokursseilta

Kaikki ammattiopisto Tredun pakolliset yhteiset tutkinnonosat voi nykyään suorittaa verkossa. Näiden verkkokurssien toteuttaminen on tehty tiiviissä yhteistyössä opettajien kanssa. Toimivien verkkokurssien kehittäminen on jatkuvaa työtä, joten opiskelijoilta on kerätty palautetta kursseista. Monet heistä arvostavat erityisen paljon ajasta ja paikasta riippumatonta opiskelumahdollisuutta.

Osaava Tredu – vinkkipankki opettajille ja opiskelijoille

Osoitteesta osaava.tredu.fi löytyy ajankohtaisia vinkkejä opetuksen ja opiskelun helpottamiseksi. Smart Tampere Digiohjelman ja Tredun yhteistyönä luodun sivuston tarkoituksena on tehdä opettajien osaaminen näkyväksi ja tukea opettajia uusien, hyvien toimintatapojen käyttöönotossa. Sivusto on kaikille avoin, joten kuka tahansa kiinnostunut voi hyödyntää esimerkiksi sivuston Teams-vinkkejä.

Koulutukset ja työpajat

Toisen asteen henkilökunnalle järjestettävissä koulutuksissa ja työpajoissa tuetaan henkilökuntaa uusien työvälineiden haltuunotossa ja toisaalta varmistetaan, että jo pidempään käytössä olleita työkaluja käytetään tehokkaasti. Esimerkiksi Microsoft Teams ja H5P ovat suosittuja työpajojen aiheita. Koulutuksia tarjotaan ensisijaisesti tiimien omasta toiveesta.

Tärkeää ei siis näyttäisi olevan se, miten opetukseen osallistuu, vaan ennen kaikkea se, että pystyy osallistumaan.
– Tutkija, FT Mikko Myllymäki

Lisätietoja

Ville Palkinen

Projektipäällikkö

Digitaaliset oppimisympäristöt toisella asteella

Tampereen kaupunki

— 040 197 5821