Kaupunki kehittää

Etäneuvonta ja -vastaanotto

Joskus digitalisaatio on ihan pieniä juttuja. Vaikkapa sitä, ettei tarvitse jonottaa puhelimessa saadakseen neuvoja terveyshuoliinsa. Tai sitä, ettei tarvitse kesken työpäivän lähteä vastaanotolle, koska terveydenhuollon ammattilaisen voi tavata myös etäyhteyden välityksellä. Tampereen kaupunki etsii nopeiden kokeilujen avulla palveluja, jotka sujuvoittavat tamperelaisten arkea.

Osakokonaisuudet

Neuvoja terveyspulmiin chatista

Terveyspalvelujen neuvonnan chatissa kuka tahansa tamperelainen voi kysyä yleisluontoisia terveyteen tai terveyspalveluihin liittyviä neuvoja ja ohjeita. Kysymyksiin vastaa sairaanhoitaja.

Chat-palvelua kokeiltiin ensin kahdeksan kuukautta osana Smart Tampere -ohjelmaa. Palvelua käyttäneistä asiakkaista 96 % koki palvelun hyödyllisenä, joten chat-neuvontaa päätettiin jatkaa pysyvästi. Erityisesti asiakkaat ovat pitäneet siitä, että chatissa kysymyksiin on saanut nopeasti vastauksia. Tarkemmat tutkimustulokset löytyvät Marianne Pisirin ja Hanna Röngän YAMK-opinnäytetyöstä.

Opiskeluterveydenhuollon chat ja etävastaanotto

Tamperelaisissa lukioissa, ammatillisessa oppilaitoksessa tai ammattikorkeakoulussa opiskelevat voivat kysyä neuvoa terveyshuoliinsa opiskeluterveydenhuollon chatissa. Neuvoa voi kysyä anonyymisti. Chattia kokeiltiin kuusi kuukautta, jonka jälkeen siitä päätettiin tehdä pysyvä palvelu.

Myös kokeiluun kuulunutta etävastaanottoa on päätetty jatkaa. Palvelua kehitetään edelleen ja hoitohenkilökunta miettii uusia tapoja hyödyntää etävastaanottoa.

Puheterapiaa etävastaanottona

Tampereen kaupungin aikuisten puheterapiassa kokeiltiin etävastaanottoja osana aikuisten äänikuntoutusta. Asiakkaat säästivät aikaa, kun heidän ei tarvinnut tulla vastaanotolle saadakseen ohjeita äänikuntoutukseen. Puheterapeutin videovälitteinen etävastaanotto jatkui kokeilun jälkeen pysyvänä palveluna.

Tiesitkö?

Digipalveluilla mahdollisuuksia toimia itsenäisesti

Digitaaliset palvelut voivat parhaimmillaan edistää kaikkien mahdollisuutta toimia itsenäisesti yhteiskunnassa. Esimerkiksi chat-palveluiden ansiosta myös huonokuuloiset ja kuurot voivat kysyä neuvoa terveyspulmiinsa ilman avustusta. Tarjoamalla useita erilaisia asiointivaihtoehtoja, kaupunki tekee palveluistaan saavutettavampia erilaisille käyttäjille.