Teemat

Terveys ja hyvinvointi

Terveydenhuolto ja hyvinvointipalvelut ovat uudistumassa nopeasti kohti yksilöllistyvää palvelua. Palveluosaamista, terveysteknologiaa, lääkehoitoa ja digitaalisia ratkaisuja yhdistellen voidaan parantaa vaikuttavuutta, asiakaskokemusta ja tuottavuutta. Uudet ratkaisut syntyvät yhä useammin eri toimijoiden osaamisen yhteistyönä. Tästä syystä yhteiskehittäminen ja ketterät kokeilut on nostettu osaksi terveyden ja hyvinvoinnin uudistamista.

Tays Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokeskus toimii uudistumisen mahdollistajana kartoittaen ja yhdistäen tarpeita ja mahdollisuuksia mm. Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä, Tampereen kaupungilta, yliopistoilta sekä yrityksistä. Yliopistollisella sairaalalla sijaitseva avoin innovaatioalusta HealthHUB tarjoaa ympäristön uusien ratkaisujen ja innovaatioiden yhteiskehittämiselle.

Kuka voi osallistua?

Yhteiskehittämisympäristö tarjoaa mahdollisuuden useille toimijoille: terveysalan yrityksille, kliinikoille, tutkijoille, kehittäjille sekä loppukäyttäjille.

Tampere

Osaajien kohtauspaikka

Tampereella kohtaavat vahva ratkaisuorientoitunut startup-ekosysteemi sekä terveystieteellinen tutkimus, koulutus ja ammattitaito. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja Tampereen yliopistollinen sairaala tuottavat vaativan erikoissairaanhoidon palveluja ja luovat edellytyksiä terveystieteelliselle tutkimukselle ja koulutukselle. Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu ovat Suomen monialaisimpia ja vetovoimaisimpia korkeakouluja ja tuottavat kansainvälisestikin kiinnostavaa tutkimusta sekä ovat tiiviisti mukana yhteiskehittämisessä.