Kaupunki kehittää

Mobiilitulkkaus

Noin 7,4 prosenttia Tampereen väestöstä on vieraskielisiä. Vieraskielisen väestön kasvu on lisännyt myös tulkkausten tarvetta terveysasemilla. Jos potilas on kuitenkin sairastunut äkillisesti ja saapunut sairaanhoitajan vastaanotolle hoidon tarpeen arviointiin, ei tulkkausta ole ollut mahdollista järjestää. Akuuteista tilanteista on pyritty selviämään lähiomaisten tulkkauksen avulla. Tähän ongelmaan Tampereen kaupunki päätti kokeilla videovälitteistä mobiilitulkkausta.

Mobiilitulkkaus

Tampereen kaupunki kokeili mobiilitulkkausta eli videovälitteistä puhelintulkkausta akuutteihin tulkkaustarpeisiin kahdella terveysasemalla sekä kuudessa päiväkodissa syksyn 2018 ajan. Terveysasemien ja päiväkotien henkilökunta otti älypuhelimeen asennetun sovelluksen kautta yhteyden tulkkiin, joka tulkkasi keskustelun videovälitteisesti.

Terveysasemien hoitajat kokivat palvelun helpottavan heidän työtänsä. Myös asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä tulkkausmahdollisuuteen. Kun potilas tulee ymmärretyksi kertoessaan oireistaan ja ymmärtää saamansa hoito-ohjeet, ei sairaanhoitajien tarvitse varata aikaa varmuuden vuoksi lääkärille. Mobiilitulkkauksesta koettiin olevan korvaamatonta hyötyä myös päiväkodeissa, esimerkiksi tilanteissa, kun lapsi on sairastunut kesken päivän ja tieto on pitänyt saada vanhemmille, joiden kanssa ei ole yhteistä kieltä.

Kokeilu oli onnistunut, joten mobiilitulkkauksen käyttöä jatketaan ja sitä tullaan laajentamaan. Palvelu koordinoidaan Pirkanmaan tulkkikeskuksen kautta.

Tiesitkö?

Pirkanmaan tulkkikeskus

Tulkkikeskus on Tampereen kaupungin yksikkö, joka tarjoaa asiointitulkkausta, käännöspalveluja ja koulutusta.

  • yhteensä 17 työntekijää, joista 8 tulkkeja
  • noin 150 ostopalvelutulkkia ja -kääntäjää
  • 35 000 tulkkaustuntia ja 60 eri kieltä vuonna 2018