Yhteiskehittäminen

Avoin määrittely

Avoin määrittely on työkalu, jonka avulla kaupunki etsii tunnistetulle haasteelle ratkaisutapaa yhdessä yritysten ja oppilaitosten kanssa. Näin haasteiden ratkaisemiseen saadaan mukaan alan asiantuntijoiden erikoisosaaminen. Tämä edistää parhaan mahdollisen lopputuloksen syntymistä ja siten verovarojen tehokasta käyttöä. Yrityksille prosessi tarjoaa muun muassa paremman kuvan kaupungin tarpeista sekä mahdollisuuden löytää uusia kontakteja.

Muita yhteiskehittämisen tapoja

Avoimuus mahdollistaa tulevat hankinnat

Avoin määrittely voi olla julkista hankintaa edeltävää markkinavuoropuhelua. Jos kaupunki haluaa hyödyntää määrittelyn tuloksia tulevissa hankinnoissaan, tulee menettelyn huomioida hankintalain edellyttämät avoimuuden ja syrjimättömyyden periaatteet.

Tämän vuoksi määrittelyyn osallistumista ei ole rajoitettu, vaan kutsut työpajoihin tai yhteistyöhön julkaistaan avoimesti. Osallistujien välistä avointa tiedonvaihtoa edistetään yksityisyys ja yritystietojen luottamuksellisuus huomioiden. Määrittelyssä kehittynyt tieto on julkista ja tulokset jaetaan kaikkien saataville.

Esimerkkejä

Kaupunkikehittäjän IoT-opas

Kuvaus Smart City IoT -mallista syntyi kaupungin ja tytäryhtiöiden eri yksiköiden analytiikkaan, datansiirtoon ja sensorointiin liittyvistä ideoista ja tarpeista, joilla kaupungin toimintaa ja palveluita voitaisiin tehostaa ja samalla vähentää kustannuksia. Projekti toteutettiin vuonna 2018 kaupungin ja noin sadan yrityksen ja oppilaitoksen edustajan välisessä yhteistyössä, avoimen määrittelyn prosessia käyttäen.

Projektin tuloksena syntynyt opas vastaa kaupungin tarpeisiin mutta siinä on lisäksi huomioitu yritysten sekä tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden tarpeet. Kaupunkikehittäjän IoT-oppaan tarkoituksena on helpottaa datan avaamista ja luvittamista käyttäjäkohtaisesti sekä analysoidun datan jakamista yrityksille, oppilaitoksille ja yhteistyökumppaneille, mm. liiketoiminnan edistämiseen tai tutkimustyöhön.

Kotidigi

Kotidigi on koti- ja etähoidon palveluita ja teknologiaratkaisuja yhdistävä integraatioalusta, jonka hankintaa pohjustettiin avoimella määrittelyllä. Määrittely tehtiin keväällä 2017 Tampereen kaupungin ja FinnMedi Oy:n johdolla, yli 50 yrityksen voimin. Alustan hankinta toteutettiin uuden hankintalain mahdollistamalla innovaatiokumppanuusmenettelyllä, jossa FinnMedi auttoi yrityksiä verkottumaan hankintaprosessin aikana yritysryhmiksi.

Alustahankinnan taustalla on ymmärrys siitä, että sosiaali- ja terveyspalvelujen laadun parantamiseksi sekä asiakkaan itsemääräämisoikeuden lisäämiseksi täytyy palveluita tuottaa entistä laajemmin kotiympäristöön. Lisäksi alusta mahdollistaa laitospäivien vähentämisen vointia seuraamalla ja turvallisuuden tunnetta lisäämällä.

Lisätietoja

Petri Nykänen

Liiketoiminnan kehitysjohtaja

Turvallisuus

Business Tampere

— 040 806 2375

— petri.nykanen@businesstampere.com