Kehitä kaupungin kanssa

Nopeat kokeilut

Nopeat kokeilut on konsepti, jolla kaupunki hakee yrityksiltä ideoita ennalta määritettyjen tarpeidensa ratkaisemiseksi. Konsepti tarjoaa yrityksille helpon ja nopean kanavan päästä kiinni kaupungin tarpeisiin sekä testata ja kehittää omaa ratkaisua aidossa kaupunkiympäristössä. Kaupunki puolestaan saa hyödyllistä tietoa siitä, millaisten uusien digitaalisten ratkaisujen avulla toimintaa voidaan optimoida ja saavuttaa sitä kautta myös kustannussäästöjä. Tavoitteena on löytää globaalisti skaalattavissa olevia edelläkävijäratkaisuja.

Muita yhteiskehittämisen tapoja
Esimerkkejä

Vesi-infran ennakoiva kunnossapito

Roineen raakavesipumppaamossa ja Vieritien hulevesipumppaamossa kokeiltiin pumppujen älykästä etävalvontaa. Pumppujen runkoon asennettujen langattomien sensoreiden keräämästä datasta tuotettiin analysoitua tietoa pumppujen toiminnasta. Ratkaisun kehitti Steamlane Oy.

Keskustorin rakennushistorian mobiiliopastus

Mobiiliopastus kuvaa Keskustorin alueen rakentumisen vaiheita 1600-luvulta aina tähän päivään asti. Rakennushistoriallinen tieto palvelee asukkaita, turisteja ja muita kaupungin historiasta kiinnostuneita. Opettajille sovellus on oiva opettamisen tuki ja apu. Sovelluksen kehitti Arcventure.

Bluetooth-beaconit rakennustyömaan apuna

Ratikkatyömailla kokeiltiin opastamista Bluetooth-majakoiden eli beaconeiden avulla. Beaconit välittivät tietoa työmaan mukanaan tuomista muutoksista ja rakentamisen etenemisestä majakan sijaintialueella. Signaalin löysi Nearby-sovelluksella Bluetoothin ollessa päällä. Kokeilun toteutti Oy Globeon Ltd.

Osallistu

Haku auki 29.3.2019 saakka

Nopeiden kokeilujen viidennellä hakukierroksella haemme ideoita mm. sulanapitojärjestelmien optimointiin, kevyen liikenteen reaaliaikaiseen laskentaan, liikennevalodatan hyödyntämiseen sekä Pispalan ja Pyynikin alueiden opastamisen kehittämiseen.

Lisätietoja

Anni Joela

Projektipäällikkö

6Aika: Opastamisen ekosysteemi

Tampereen kaupunki

— 040 721 9867

— anni.joela@tampere.fi