Terveisiä turvallisuudesta — Back to the basics

Nykytilan hahmottaminen on avainasemassa omien vahvuuksien ja heikkouksien ymmärtämisessä. Samalla se antaa pohjan uusien mahdollisuuksien ja toki myös riskien tunnistamiseen. Hyvä käsitys nykytilasta mahdollistaa vision ja tahtotilan asettamisen, toimien siten pitkäjänteisen ja tuloksellisen kehittämistyön perusedellytyksenä.

Tampereen seudun älykkään turvallisuuden kehittämistä ja yhteistyötä pohjustettiin kuluneen vuoden aikana toteuttamalla tilannekartoitus, luomalla yhteinen viitekehys ja asettamalla seudulliset kehittämisen prioriteetit. Toteutetussa tilannekartoituksessa selvitettiin sekä Tampereen Kauppakamarin turvallisuuteen liittyvät jäsenyritykset, että laajemmin myös muut seudun turvallisuuteen liittyvät toimijat. Tampereen seudun älykkään turvallisuuden liiketoimintaekosysteemissä on tällä hetkellä yli 220 tunnistettua toimijaa.

Tilannekartoituksen lisäksi selvitettiin, miten kaupunkiseudun monipuolista turvallisuusosaamista tulisi jäsentää. Tuloksena syntyi kokonaisturvallisuuden viitekehys, joka jakaa turvallisuuden kymmeneen osa-alueeseen. Selvityksien valmistuttua pääsimme kuvaamaan toimijat tähän viitekehykseen oheisen kuvan mukaisesti:

Seudullisen kehittämisen prioriteetit

Sovimme myös turvallisuuteen liittyvät seudulliset prioriteetit. Näiden prioriteettien taustaksi otettiin olennaiset kansalliset ja seudulliset strategiat: sisäisen turvallisuuden strategia, Tampereen strategia 2030, Pirkanmaan älykkään erikoistumisen strategia, Pirkanmaan maakuntaohjelma 2018-2020 sekä Pirkanmaan maakuntastrategia 2040. Syksyn työpajoissa seudullisen kehittämisen prioriteetteja työstettiin ja niistä myös äänestettiin perustuen vaikuttavuuteen sekä liiketoiminta- tai rahoituspotentiaaliin. Äänestysten perusteella prioriteetit asetettiin tärkeysjärjestykseen.

Edellä mainitun prosessin mukaisesti saadut seudullisen kehittämisen prioriteetit vietiin myös viranomaishaastatteluihin, joiden pohjalta prioriteetit todettiin varsin toimiviksi.

 

Petri Nykänen
Turvallissuusteeman vetäjä
Liiketoiminnan kehitysjohtaja
Business Tampere
petri.nykanen@businesstampere.com
p. 040 806 2375

Terveisiä turvallisuudesta -blogitekstit kertovat Smart Tampere -ohjelman älykkään turvallisuuden teematekemisestä. Seuraavassa julkaisussa (24.9.) kerrotaan tarkemmin älykkään turvallisuuden käytännöistä ja keskittymistä Suomessa ja Euroopassa.

Terveisiä turvallisuudesta — Avaimet onnistumiseen (17.9.)

Jaa uutinen