Teemat

Turvallisuus

Turvallisuuden huomioiminen on keskeinen osa älykaupungin rakentamista. Uusia teknologisia ratkaisuja hyödynnettäessä turvallisuusnäkökulma on oltava aina mukana. Toisaalta turvallista kaupunkiympäristöä voidaan edistää täysin uudenlaisten ratkaisujen avulla. Haluamme aktiivisesti tuoda eri toimijoita yhteen, jotta tällaisia ratkaisuja syntyisi.

Tampere on Suomen suurin turvallisuusosaamisen keskittymä ja normaaliaikoina vilkas tapahtumakaupunki. Niinpä älykkään turvallisuuden ratkaisuja kehittävä tapahtuma- ja kaupunkiturvallisuushanke SURE istuu seudun osaamiseen erinomaisesti. Lue lisää hankkeen tavoitteista ja kumppaneista täältä.

Mikäli haluat olla mukana kehittämässä uusia edelläkävijäratkaisuja ja vahvistamassa Tampereen seudun monipuolista turvallisuusosaamista, valitse sinulle sopivimmat tavat osallistua teeman toimintaan. Tehdään yhdessä Tampereesta globaalisti houkutteleva turvallisuusosaamisen keskittymä sekä maailman turvallisin paikka asua ja elää!

Kuka voi osallistua?

Teeman toiminta on tarkoitettu erityisesti yrityksille, tutkimuslaitoksille ja turvallisuusviranomaisille. Tuemme toimijoiden välistä verkostoitumista, osaamisen vahvistumista ja uusien älykkään turvallisuuden ratkaisujen syntymistä.

Pääosa järjestämistämme tapahtumista on avoimia kaikille aiheesta kiinnostuneille. Teeman toiminta on vasta alussa, joten kuulemme mielellämme ehdotuksia toiminnan kehittämiseksi!

Tampere

Kansainvälisesti kilpailukykyistä osaamista

Vuonna 2011 toimintansa aloittanut Pirkanmaan turvallisuusklusteri on luonut Tampereen seudulle erinomaiset edellytykset turvallisuustoimijoiden väliselle yhteistyölle ja osaamisen kehittymiselle. Ilmapiiri on otollinen, sillä toimijat haluavat aktiivisesti tehdä yhteistyötä ja toisaalta näkevät osaamisensa olevan jo nyt kansainvälisesti kilpailukykyistä. Tämä antaa hyvät lähtökohdat uusien edelläkävijäratkaisujen kehittämiselle ja seudun kovatasoisen osaamisen markkinoimiselle.

Ota yhteyttä

Petri Nykänen

Liiketoiminnan kehitysjohtaja

Turvallisuus

Business Tampere

— 040 806 2375

— petri.nykanen@businesstampere.com