Kaupunki kehittää

Sähköinen liikenne

Sähköisen liikenteen lisääminen on yksi vaihtoehdoista, kun pyritään vähentämään hiilidioksidipäästöjä ja hillitsemään ilmastonmuutosta. Tampereen kaupunki kehittää sähköistä liikennettä esimerkiksi erilaisissa projekteissa.

Osakokonaisuudet

Sähköbusseista kerätään dataa

Tampere otti Suomessa ensimmäisenä kaupunkina sähköbussit käyttöön kokonaisella bussilinjalla. Sähköbusseja on nyt yhteensä neljä ja ne liikennöivät linjalla kaksi.

Tampereen kaupunki arvioi sähköbussien hyötyjä keräämällä dataa samalla linjalla kulkevista sähköbusseista ja hybridibusseista. Mittausdata ja sen analysointi mahdollistavat myös tuleviin kalustohankintoihin liittyvän faktapohjaisen päätöksenteon. Tietoa kerätään muun muassa ajoneuvon sähkönkulutuksesta, latausajasta, ajetuista kilometreistä ja ilman lämpötilasta.

Tarkoitus on saada selville, miten sähköbussi todellisuudessa käyttäytyy esimerkiksi talviolosuhteissa, kuinka paljon sähköä kuluu ajossa ja vaatiiko sähköbussi tavallista dieselbussia enemmän huoltoa.

Sähköautojen latausverkosto kehittyy Tampereella

Kaupunki kannustaa toimijoita kehittämään sähköautojen latausverkostoa Tampereella markkinaehtoisesti. Useita latauspisteitä löytyykin jo esimerkiksi ostoskeskusten yhteydestä sekä Finnparkin parkkiluolista. Suunnitelmissa on laatia sopimusmalli, jolla yksityiset toimivat voisivat toteuttaa pisteitä myös kaupungin omistamille maille.

Kaupunki on jo rakennuttanut kaksi pikalaturia ja neljä kahden latauspisteen puolinopeaa asiointilatauspaikkaa eri puolille kaupunkia. Lähivuosina latauspaikkoja rakennetaan lisää mm. Kauppiin ja Kalevan uimahallille sekä muihin keskeisiin kohteisiin. Kun ne valmistuvat, kaupungin omistama latausinfra koostuu kahdesta pikalaturista ja 11 asiointilatauspaikasta.

 

Tiesitkö?

Yliopisto tutkii sähköautojen muodostamaa kuormitusta sähköverkolle

Merkittävällä määrällä sähköajoneuvoja on vaikutuksia sähköjärjestelmäämme ja erityisesti sähkönjakeluverkkoihimme. Sähköverkon suunnittelijoilla tulisi olla hyvä käsitys sähköautojen muodostamasta kuormasta sähköverkolle. Tätä varten tarvitaan tietoa siitä, kuinka sähköautoja ladataan erityisesti kotona.

Tampereen yliopisto on käynnistänyt tutkimuksen, jossa suomalaiset sähköautoilijat voivat osallistua puhtaamman tulevaisuuden rakentamiseen antamalla sähkönkulutusaineistoansa tutkimuskäyttöön. Aineistoa kerätään vuoden 2019 loppuun saakka.

Lisätietoja

Maarit Vehviläinen

Projektipäällikkö

STARDUST-projekti

Tampereen kaupunki

— 050 336 7696