Alustat

Viinikka

Viinikkaan rakennetaan valaistuksen ohjausjärjestelmä, joka tulee toimimaan alustaratkaisuna muun muassa sensoroinnille ja ohjauksille. Alueella on myös kuituverkko, joka kattaa katuvalokeskukset ja liikennevalokojeet. Näiden myötä ulkovalaisinverkko alkaa toimia tietoliikenneverkkona ja alustana erilaisille palveluille.

Alustaratkaisuna pilotoidaan Wirepas Oy:n ja Capelon Ab:n Block-by-block -konseptia. Konsepti mahdollistaa IoT-ratkaisujen toteuttamisen kortteli korttelilta skaalautuvasti edeten. Ratkaisun pohjalla on avoin IoT-alusta, joka tarjoaa palveluntarjoajille mahdollisuuden liittää järjestelmään erilaisia sensoreita, antureita ja sovelluksia.

Kuka ja miten voi hyödyntää?

Verkkoa voivat hyödyntää maksutta esimerkiksi yritykset, korkeakoulut ja tutkimuslaitokset. Myös kaupunki tulee toteuttamaan verkossa erilaisia kokeiluja ja pilotteja, muun muassa katujen kuntoon ja vapaiden pysäköintipaikkojen automatisoituun valvontaan sekä katuvalaistuksen ohjaukseen liittyen.

Mikäli haluat mukaan kehittämään palveluita ja sovelluksia alustassa, ota yhteyttä Markku Niemeen.

Esimerkkejä

Katuvalotolppien ennakoiva kunnonvalvonta

Katuvalotoppiin asennetuilla antureilla mitataan tolppien huojuntaa. Tekoälyn avulla datasta tuotetaan varhaista tietoa rakenteen heikkenemisestä ja korjaustoimet voidaan ajoittaa oikein. Näin voidaan välttää muun muassa pylväiden kaatumisesta aiheutuvia vaaratilanteita. Myös äkilliset, esimerkiksi törmäyksestä aiheutuneet muutokset havaitaan lähes reaaliaikaisesti. Tämä pilotti toteutetaan yhteistyössä Quva Oy kanssa.

Katuvalaistuksen ohjaus

Katuvalaistuksen ohjauksen optimointiin liittyen on käynnissä pilotti puistokenttien tarpeen mukaiseseen valaisuun. Pilotissa käytetään sää- tai kelitilanteen olosuhdeantureita ja liiketunnistimia, joiden avulla valaistusta ohjataan.

Tulevaisuudessa valaistusta voidaan ohjeilla yhdistämällä eri sensoreiden tuottama dataa esimerkiksi sää- tai kelitilanteeseen, ennustettuun ja reaaliaikaiseen liikennemäärään tai poikkeustilanteisiin (kuten katutyöt, hälytysajoneuvot tai viranomaisohjaus). Näin saavutetaan parempaa palvelutasoa sekä energian säästöjä.

Piloteista ollaan etenemässä tuotantovaiheeseen. Tampereen kaupunki on hankkimassa IoT- alustaa sekä sitä hyödyntävää ulkovalaistuksen ohjausjärjestelmää ja kaupunkiympäristön tilannekuvaratkaisua.

Ota yhteyttä

Markku Niemi

Asiakkuusvastaava

Yhteydet

Business Tampere

— 050 511 7341

— markku.niemi@businesstampere.com