Alustat

IoT Tampere

Tampereen kaupunki on valinnut valitsi IoT-alustan, ulkovalaistuksen ohjausjärjestelmän ja kaupunkiympäristön tilannekuvasensoroinnin palveluntuottajaksi Wapice Oy:n.

Kaupungin hankintaan sisältyvät IoT-alusta ja sitä hyödyntävät ulkovalaistuksen ohjausjärjestelmä ja kaupunkiympäristön sensorointi tilannekuvaa varten. Uusi valaisinohjausjärjestelmä ottaa huomioon valojen säätämisessä muitakin tekijöitä kuin hämäryyden ja kellonajan. Ulkovalaistuksen älykkäämmällä ohjauksella saavutetaan kustannussäästöjä ja vähennetään hiilidioksidipäästöjä.

Kuka ja miten voi hyödyntää?

Verkkoa voivat hyödyntää maksutta esimerkiksi yritykset, korkeakoulut ja tutkimuslaitokset. Myös kaupunki tulee toteuttamaan verkossa erilaisia kokeiluja ja pilotteja, muun muassa katujen kuntoon ja vapaiden pysäköintipaikkojen automatisoituun valvontaan sekä katuvalaistuksen ohjaukseen liittyen.

Mikäli haluat mukaan kehittämään palveluita ja sovelluksia alustassa, ota yhteyttä Markku Niemeen, Maarit Vehviläiseen tai Mika Heikkilään.

Esimerkkejä

Katuvalotolppien ennakoiva kunnonvalvonta

Katuvalotoppiin asennetuilla antureilla mitataan tolppien huojuntaa. Tekoälyn avulla datasta tuotetaan varhaista tietoa rakenteen heikkenemisestä ja korjaustoimet voidaan ajoittaa oikein. Näin voidaan välttää muun muassa pylväiden kaatumisesta aiheutuvia vaaratilanteita. Myös äkilliset, esimerkiksi törmäyksestä aiheutuneet muutokset havaitaan lähes reaaliaikaisesti. Tämä pilotti toteutetaan yhteistyössä Quva Oy kanssa.

Katuvalaistuksen ohjaus

Katuvalaistuksen ohjauksen optimointiin liittyen on käynnissä pilotti puistokenttien tarpeen mukaiseseen valaisuun. Pilotissa käytetään sää- tai kelitilanteen olosuhdeantureita ja liiketunnistimia, joiden avulla valaistusta ohjataan.

Tulevaisuudessa valaistusta voidaan ohjeilla yhdistämällä eri sensoreiden tuottama dataa esimerkiksi sää- tai kelitilanteeseen, ennustettuun ja reaaliaikaiseen liikennemäärään tai poikkeustilanteisiin (kuten katutyöt, hälytysajoneuvot tai viranomaisohjaus). Näin saavutetaan parempaa palvelutasoa sekä energian säästöjä.

Piloteista ollaan etenemässä tuotantovaiheeseen. Tampereen kaupunki on hankkimassa IoT- alustaa sekä sitä hyödyntävää ulkovalaistuksen ohjausjärjestelmää ja kaupunkiympäristön tilannekuvaratkaisua.

Ota yhteyttä

Markku Niemi

Asiakkuusvastaava

Yhteydet

Business Tampere

— 050 511 7341

— markku.niemi@businesstampere.com

Maarit Vehviläinen

Projektipäällikkö

STARDUST-projekti

Tampereen kaupunki

— 050 336 7696

Mika Heikkilä

Projektipäällikkö

6Aika: City IoT

Tampereen kaupunki

— 050 468 8478

— mika.heikkila@tampere.fi