Teemat

Uudistuva teollisuus

Digitalisointi ja Teollinen Internet (IoT) muuttavat teollisuuden tuotantoratkaisuja, tuotteita ja kilpailua kiihtyvällä vauhdilla, luoden samalla nopeille omaksujille merkittäviä kasvu- ja kansainvälistymismahdollisuuksia. Mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää yrityksiltä kuitenkin entistä aktiivisempaa tutkimus-, tuotekehitys ja innovaatiotoimintaa.

Samalla tekeminen ja osaaminen kapenevat. Kilpailukykynsä ylläpitämiseksi yritysten on luotava kumppanuussuhteita eri toimialojen osaajien kanssa. Yksin puurtamisen aika on ohi.

Tartu siis haasteeseen ja ole edelläkävijä. Osallistumalla teeman toimintaan kasvatat omaa kilpailukykyäsi ja pääset hyödyntämään laajaa osaajaverkostoa. Samalla autat meitä vahvistamaan Tampereen seudun asemaa valmistavan teollisuuden huippuosaamiskeskittymänä!

Kuka voi osallistua?

Teeman toiminta on suunnattu isoille ja pienille teollisuusyrityksille, jotka ovat kiinnostuneita tuotteidensa, palveluidensa tai prosessiensa digitalisoimisesta. Lisäksi toimintaan toivotaan mukaan erilaisia digitalisaatioratkaisuja tarjoavia yrityksiä. Näiden toimijoiden yhdistäminen on teeman toiminnan ytimessä.

Osallistu

Tampere Industry Startup Forum

Tampereelle järjestettävä seminaari (16.4.), jossa luotsataan tulevaisuuden teollisuuden maisemaa

Kiihdyttämö

TULOSSA: Teollisuuden yhteistyökiihdyttämö, joka yhdistää teollisuusyrityksiä ja globaaleja teknologiayrityksiä työstämään yhteisiä Proof of Concept -hankkeita

Pitch Day

Teollisuusyritys, tutustu tiiviisti teknologiayritysten ratkaisuihin määrittelemilläsi alueilla

Tampere

Tampereella, kosken rannalla, on aina syntynyt ideoita

Näistä ideoista on tullut työtä – jopa kokonaisia yhteisöjä. Kun yhdet koneet ovat hiljentyneet, uudet ajatukset ovat pian täyttäneet tilan. Tampereen seudulla yhdistyy pitkä historia teollisuuden osaamis- ja kehittämiskeskittymänä vahvaan ICT-teknologiaosaamiseen. Tämä yhdessä monialaisen osaajaverkoston ja yhdessä tekemisen kulttuurin kanssa on luonut erinomaiset edellytykset teollisuuden uusiutumiselle, innovaatioille ja kehittämiselle.

Ota yhteyttä

Harri Ojala

Asiakkuusjohtaja

Uudistuva teollisuus

Business Tampere

— 040 762 3784

— harri.ojala@businesstampere.com